Om kurset

Dato: 7. - 9. november 2023

Arrangør: Efterskoleforeningen

Sted

HUSET, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart,

Formålet med kurset er at introducere nye efterskoleledere til gældende love og regler for skoleformen samt klæde nye ledere på til de udfordringer, som enhver vil møde de første år, man varetager ledergerningen. Sammen med andre nye ledere bliver der rig lejlighed til at vende en række dilemmaer omkring bortvisninger, ordensregler, konflikter mellem elever og meget andet. 
 
Vi opfordrer på det kraftigste alle nye forstandere til at deltage i kurset det første år i det nye job, mens andre nye ledere med fordel også kan deltage. 
 
Kurset afvikles som internatforløb på HUSET, Middelfart, hvor kurset strækker sig over 2 moduler.
 
Internatkurser på HUSET:
Modul 1: 7. - 9. november 2023
Modul 2:16. - 18. januar 2024
 

Tilmelding