Tak til de mange deltagere for et godt årsmøde 2023.

Følgende blev valgt til Efterskoleforeningens bestyrelse, alle for en treårig periode:

  • Stine Bossen Davidsen, viceforstander på Vesterdal Efterskole
  • Troels Aamand Sørensen, forstander på Bjergsnæs Efterskole
  • Mette Ibsen, sekretær på Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern

Derudover består bestyrelsen af følgende medlemmer:

  • Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne
  • Esben Jensen, bestyrelsesmedlem, BGI akademiet
  • Kathrine Svane Christiansen, bestyrelsesformand, Sundeved Efterskole
  • Peter Munk Povlsen, forstander, Tommerup Efterskole
  • Pia Nørmølle Andreasen, lærer, Sportsefterskolen Aabybro
  • Tine Engell Kjøller, forstander, Waldemarsbo Efterskole

Suppleanter til bestyrelsen:
Kim Bregnholm Krog, lærer på Broby Sportsefterskole
Mogens Dalager Jensen, forstander på Ærø Efterskole

Læs Årsmødehæftet 2023 her eller i boksen til højre.

På gensyn til årsmøde 2024 den 1.-3. marts.