• Antal

  93 elever

 • Skoletype

 • Årgang

  8, 9, 10

 • Landsdel

  Fyn

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Ordblindeefterskole for normaltbegavede unge med læse- og skrivevanskeligheder. Undervisning på små hold. Masser af idræt. Maks. 8 elever på skolens danskhold. 6 lektioner dansk om ugen. Målsætning: At gøre skolens elever i stand til både fagligt og menneskeligt at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Positive strukturerede rammer. Alle værelser har bad/toilet og trådløst Internet. Ny spisesal, høresal og idrætshal. Beliggende 15 km. nord for Odense.

Ordblindeefterskole for normaltbegavede unge med læse-/stavevanskeligheder. 
Vi tilbyder FP9 og FP10 - Folkeskolens 9.- og 10. klasses afgangsprøver. 
Nislevgård Efterskole modtog sit første elevhold i august 1983.  

Nislevgård Efterskoles formål 
Vi tilstræber gennem gensidig tillid, tryghed og “varme” at udvikle elevernes personlighed og derigennem forbedre deres faglige standpunkter, så disse bliver alderssvarende.  

Efterskolens undervisning 
Undervisningen i dansk og matematik foregår på små hold. 
Maks. 8 elever på skolens danskhold - ca. 15-16 elever på de øvrige hold. 
IT indgår naturligt i undervisningen.

Yderligere har eleverne idræt, kulturfag, naturfag, fællestimer og valgfag.

Danskundervisningen: Planlægges så undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt. 

Idrætsundervisningen 
Der vil blive lagt vægt på, at eleverne får kendskab til forskellige idrætsgrene. De sidste år har eleverne i valgfag haft mulighed for at træne til og deltage i “Copenhagen Marathon”.

Sprog 
Elever i 8. og 9. klasse har både engelsk og tysk.
Elever i 10. klasse har engelsk.

Valgfagene 
Valgfagene i indeværende skoleår: 
Fodbold, fitness, spring, sløjd, krea og musik. 
Valgfagene vælges for et halvt år.

Efterskolens ordensregler: 
Ordensreglerne er opbygget, så de ligner dem, man har i ethvert hjem. 
Vi bør dog tilføje, at øl, vin, spiritus og narkotiske stoffer er forbudte, og at overtrædelse af disse forbud vil medføre bortvisning.

Vi forventer: 

 • at eleven er interesseret i at lære mere
 • at eleven positivt deltager i undervisningen og efterskolens mangesidede gøremål
 • at eleven omgås såvel kammerater som efterskolens personale på en fornuftig måde
 • at eleven indordner sig efterskolens regler
 • at eleven samt dennes forældre har besøgt os inden d. 15. november.

Hvordan optages man på Nislevgård Efterskole? 
Ansøgning skal være os i hænde senest d. 15. november året inden, eleven ønsker at starte.

Svar til samtlige ansøgere sendes d. 1. december.

Vil du vide mere, er du/I velkomne til at kontakte os, eller se på www.nislevgaard.dk

Læs mere

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
 • Niveaudelt matematik
 • Niveaudelt Dansk
Omkring 3 timer om ugen
 • Sport
 • Niveaudelt Engelsk
Mindre end 3 timer om ugen
 • Morgensang
 • Biologi
 • Fysik
 • Geografi
 • Kemi
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Køkken
 • Musik
 • Sang
 • Kristendomskundskab
 • Idræt
 • Løb
 • Tysk
 • Alpin ski
 • Biologi
 • Fitness
 • Fodbold
 • Fysik
 • Geografi
 • Håndbold
 • Historie
 • Idræt
 • Kemi
 • Knive
 • Køkken
 • Kristendomskundskab
 • Løb
 • Morgensang
 • Motionscenter
 • Musik
 • Niveaudelt Dansk
 • Niveaudelt Engelsk
 • Niveaudelt matematik
 • Samfundsfag
 • Sang
 • Sløjd
 • Sport
 • Tilbud til ordblinde
 • Tysk
Kontakt
Nislevgård Efterskole

Nislevvej 11

5450 Otterup

Social media
Jørgen Andersen

Bestyrelsesformand

Jens Østergaard

Forstander

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises