• Antal

  94 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9, 10, 11

 • Landsdel

  Fyn

Om skolen

Skolen er for elever med læse- og staveproblemer. Specialundervisning af normaltbegavede unge. 8 timers dansk om ugen. IT, kreative fag, motocross, heste, boldspil, idræt, friluftsliv m.m. Mulighed for folkeskolens afgangsprøver (FP9 og FP10).

Skolen er for normalt begavede unge med læse- og staveproblemer. 8 timers dansk om ugen. IT, kreative fag, motocross, heste, boldspil, idræt, friluftsliv m.m. Mulighed for folkeskolens afgangsprøver (FP9 og FP10). Se i øvrigt vores hjemmeside www.raagelund.com

Formål og miljø 
Skolen optager 94 normaltbegavede unge med læse- og staveproblemer i alderen 14-18 år. 
Skolen lægger vægt på et lille og overskueligt skolemiljø, hvor eleverne har frihed under ansvar, og hvor samværet hviler på gensidig tillid elever og lærere imellem. Eleverne bor på to- og tremandsværelser i fire huse, der har opholdsstuer og værksteder. Eleverne deltager i det daglige praktiske arbejde. 
Undervisningen tilrettelægges under hensynstagen til den enkelte elev med henblik på at styrke den unges selvværd og faglige kunnen. Der undervises i små hold. I undervisningen benyttes meget IT og specialundervisningsmaterialer. Det kan derfor anbefales, at man medbringer en bærbar computer. 
Der tilbydes bl.a. praktiske og kreative fag, så som moto-cross/motorlære, billedkunst, sløjd, håndarbejde og sy & design. Derudover tilbydes idræt, fodbold, friluftsliv, heste/ridning m.m.

I løbet af et skoleår arrangeres ture, emneuge, lejrskole, skole- og erhvervspraktik, brobygning for 10. årgang m.v.

Alle elever får en uges skole- og en uges erhvervspraktik, hvor de har mulighed for, efter eget ønske, at prøve deres faglige kunnen. Eleverne på 10. årgang kommer i 1 uges brobygning. 
Inden udskrivningen planlægges, i samråd med eleven og forældrene, elevens fortsatte uddannelse, arbejde m.m. 

Fritiden 
Eleverne kan benytte opholdsstuer, værksteder, idrætshal, idrætsanlæg m.v. Der arrangeres foredrag, filmaftener, friluftsture, idrætsdage, festlige aftener m.v. 

Optagelse 
I skal til samtale hos os, og vi skal have et udfyldt ansøgningsskema og gerne skoleudtalelse/elevplan og en PPR-erklæring inden 1. nov., året før man ønsker at begynde på Rågelund Efterskole. 

Venteliste 
Såfremt vi har meldt alt optaget, har man stadig mulighed for at søge om en plads via vores venteliste. Dette kræver blot, at I fremsender et ansøgningsskema og relevante bilag. Når vi har modtaget dette, tager vi kontakt til Jer.

På gensyn!

Læs mere
Se videoer
Se videoer
Ledige pladser
Undervisningstilbud
Beregn pris

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Adventure
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Boldspil
 • Brugskunst
 • Cykelværksted
 • Design
 • Drama
 • Dressur
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Film
 • Fodbold
 • Formning
 • Friluftsliv
 • Fysik
 • Geografi
 • Glas
 • Gymnastik
 • Håndarbejde
 • Historie
 • Kemi
 • Klatring
 • Knallertkørekort
 • Knive
 • Kreativ
 • Kristendomskundskab
 • Løb
 • Maleri
 • Motocross
 • Motorlære
 • Natur
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Niveaudelt Dansk
 • Niveaudelt Engelsk
 • Outdoor
 • Ridning
 • Samfundsfag
 • Selvforsvar
 • Skulptur
 • Smykker
 • Svømning
 • Tegning
 • Tekstil
 • Tilbud til ordblinde
 • Træningslære
 • Træsløjd
Kontakt
Rågelund Efterskole

Rågelundvej 179

Aasum

5240 Odense NØ

Social media
Anders <br />Bøtker

Forstander

Jan Christensen

Bestyrelsesformand

FacebookFacebook