• Antal

  88 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9, 10, 11

 • Landsdel

  Jylland

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Danmarks ældste specialefterskole. Grundtvigsk. 8 Linjer: Idræt, håndværk, jordbrug, design og medie, heste, køkken, musik og drama, jagt og fiskeri. Specialundervisning i dansk og matematik. Mulighed for afgangseksamen i dansk og matematik

Skolens historie
Skolen startede i 1970 i lejede bygninger på den tidligere gård "Straagaard". Gården med tilhørende 12 ha jord er nu den selvejende institutions ejendom. I tidens løb er foretaget flere moderniseringer og udvidelser, dog således, at skolens særlige pædagogik og undervisningsform er blevet tilgodeset på bedste måde, samt skolens præg af tidligere landbrugsejendom er blevet bevaret.

Skolens formål og miljø
Skolens formål er nedfældet i følgende formålsparagraf: Gennem en kombination af teoretisk og praktisk undervisning at fremme elever med generelle indlæringsvanskeligheder mulighed for fortsat uddannelse, samt motiverer og forberede de unge til en aktiv og meningsfuld fritid.

Undervisning på praktiske linjer om formiddagen og specialundervisning på mindre hold i dansk og matematik om eftermiddagen.

Skolens pædagogik og undervisning
Undervisningen er overvejende praktisk f.eks. landbrug, gartneri, træ- og metalværksted, tekstilværksted, madlavning samt mange kreative fag, som musik og teater mm. Til fagene er knyttet teori, herunder bl.a. dansk, regning, orientering, edb mv. Skolen har ikke prøveforberedende undervisning.

Eleverne optages for 1 år ad gangen, men kan evt. være på skolen 2-3 år.
Læs mere
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se videoer
Se videoer

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Afspænding
 • Badminton
 • Basketball
 • Billedkunst
 • Billedkunstlinje
 • Biologi
 • Bordtennis
 • Bygge og anlæg
 • Design
 • Designlinje
 • Drama
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Fodbold
 • Foto
 • Friluftslivlinje
 • Fysik
 • Gartneri
 • Geografi
 • Glas
 • Håndarbejde
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Hjemkundskabslinje
 • Hockey
 • Instrumentundervisning
 • Kemi
 • Keramik
 • Kor
 • Kristendomskundskab
 • Kulturhistorie
 • Landbrug
 • Lystfiskeri
 • Maleri
 • Massage
 • Medborgerskab
 • Medielinje
 • Musik
 • Religion
 • Ridelinje
 • Ridemærkeprøver
 • Ridning
 • Samfundsfag
 • Sanglinje
 • Skovbrug
 • Skulptur
 • Sløjdlinje
 • Smykker
 • Solosang
 • Tegning
 • Tilbud til elever m. særlige behov
 • Tilbud til ordblinde
 • Træsløjd
 • Traktorkørekort
 • Video
 • Volley - beach
 • Volleyball
Kontakt
Aabæk Efterskole

Jørgensgård Skovvej 101

Aabæk

6200 Aabenraa

Social media
Thomas Frickmann

Forstander

Claus Krag

Bestyrelsesformand

FacebookFacebook