• Antal

  85 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9, 10, 11

 • Landsdel

  Jylland

Om skolen

Skolen for bogligt interesserede specialundervisningselever. Syv linjefag: Gartneri, musik, træsløjd, ridning, håndværk & design, sport og mad med mere. Der lægges specielt vægt på dansk, matematik og engelsk, og der er mulighed for at afslutte med FSA afgangsprøver. Skolen er oprettet af KFUM og KFUK, Y-men og Ungdommens Vel.

Specialundervisnings-efterskole for bogligt interesserede elever

Skolens værdigrundlag
Ud fra et kristent livssyn gives der livsoplysning og mulighed for at tilegne sig livsfærdigheder. Der skabes et trygt miljø som bygger på tillid, hvor den enkelte forventes at tage ansvar for sig selv og for fællesskabet. Vi vægter de boglige og praktiske fag lige for at sikre den enkeltes personlige og alsidige udvikling, og i undervisningen skabes der rum til fordybelse og dygtiggørelse. Med alle kostskoleformens muligheder søger vi at styrke den enkeltes identitet, selvstændighed og selvværd.

Undervisningen
Ud fra et kristent livssyn vil vi tilrettelægge en undervisning, der tager vare på den enkelte elevs alsidige personlige udvikling samt øger muligheden for at kunne klare dagliglivets opgaver i arbejde og fritid. Der lægges således vægt på de praktisk-musisk-kreative fag. Undervisningen i de boglige fag er niveaudelt og foregår på små hold.

Fællesfag:

 • Fortælletime - historie, samtidsorientering, geografi, fysik/science, kristendom og vejledning 
 • Dansk 
 • Matematik 
 • Engelsk 
 • Idræt

Liniefag: Musik, have/ jordbrug, træværksted, textil, ridning, sport samt mad med mere. 

Valgfag: Billedkunst, musik og samspil, friluftsliv, rollespil, praktisk, biologi, geografi, historie, samtidsorientering, natur og teknik, filosofi, RKS-træning

Fritid
Eleverne vil i vid udstrækning være medbestemmende og dermed medansvarlige for, at fritiden får et positivt indhold. Værkstederne vil således kunne benyttes uden for normal undervisning.

Skolens historie
Skolen er oprettet i 1992 i et samarbejde med KFUM, KFUK og Y-men i Sønderjylland, landsforeningen Ungdommens Vel samt en lokal støttekreds.

De ældste bygninger stammer fra 1800 og de nyeste er fra 2013.

Læs mere
Se videoer
Se videoer
Ledige pladser
Undervisningstilbud
Beregn pris

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Badminton
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Designlinje
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Fitness
 • Fodbold
 • Friluftsliv
 • Glas
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Historie
 • Hjemkundskabslinje
 • Landbrugslinje
 • Musiklinje
 • Ridelinje
 • Rollespil
 • Samfundsfag
 • Sammenspil - rytmisk
 • Sløjdlinje
 • Sportslinje
 • Tilbud til elever m. særlige behov
 • Tilbud til ordblinde
Kontakt
Dybbøl Efterskole

Ragebølskovvej 3

6400 Sønderborg

Social media
Jakob Carl Christensen

Forstander

Erik Breum

Bestyrelsesformand

FacebookFacebook