• Antal

  56 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9, 10, 11

 • Landsdel

  Jylland

Om skolen

Skolen er oprettet af KFUM & K og Y´s Men. Vi er en lille skole præget af struktur og gode oplevelser. Her er et stærkt fællesskab båret af et kristent værdigrundlag. Nærhed, støtte og omsorg er nøgleord i dagligdagen. Der lægges vægt på både boglige og praktiske fag. Der er mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve FP9 i dansk og matematik.

Det er ikke alle børn og unge, som oplever succes i den traditionelle skole. Det kan være svært at tilegne sig viden og indgå i et socialt fællesskab, hvis man føler sig underlegen i forhold til jævnaldrende kammerater. Finderup Efterskole henvender sig målrettet til unge med særlige boglige- og indlæringsmæssige behov. 

På Finderup Efterskole er det højt prioriteret at kombinere den boglige og den praktisk baserede undervisning. Der lægges vægt på undervisning i traditionelle skolefag. Samtidig får eleverne mulighed for at skabe nye interesser ved at vælge sig ind på forskellige linjefag: Idræt, Kok-amok, Kunst, Hestelinie, Træ, Metal, Musik/drama, Jagt, Bygge og anlæg, Friluftsliv og Håndarbejde. Ud over liniefagene tilbydes en række forskellige valgfag, som eleverne vælger for en kortere periode fx Medier, "Kun for piger", kreativ beton, fodbold, handyman, fitness og mange andre spændende fag.   

Finderup præges derudover også af en varieret hverdag med oplevelsesture, sportsarrangementer, hygge, nærvær og unikke oplevelser.

Hver elev har sit individuelle udgangspunkt, og herfra starter opholdet på Finderup Efterskole. Med en dagligdag præget af tryghed, forpligtende fællesskab og skolens kristne grundlag, og gennem en undervisningsform der stimulerer, rustes den enkelte elev til bedre at kunne begå sig i samfundet. Skolen prioriterer højt, at eleven får styrket sine kundskaber og færdigheder for derigennem at møde udfordringer i et efterfølgende uddannelsesforløb eller arbejdsliv med ny selvtillid. Alle hjælpes videre til et uddannelsessted efter Finderup Efterskole.

På Finderup Efterskole er der plads til forskellighed, og der lægges vægt på at lære eleverne medansvarlighed både overfor deres egen og andres trivsel.

Skolens bagland er KFUM og KFUK, Y´s Men´s klubber og en lokal skolekreds.

En optagelse på Finderup Efterskole starter altid med et personligt møde mellem elev/forældre og skolen. Her starter en proces, hvor det afdækkes, hvorvidt elevens behov kan tilgodeses af skolens tilbud.

Læs mere
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Ledige pladser
Undervisningstilbud
Beregn pris

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Badminton
 • Billedkunst
 • Bygge og anlæg
 • Cykling
 • Dramalinje
 • Fodbold
 • Friluftsliv
 • Fysik
 • Gymnastik
 • Historie
 • Hjemkundskabslinje
 • Jagt
 • Kristendomskundskab
 • Landbrug
 • Medielinje
 • Motorlære
 • Musik
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Ski
 • Smykker
 • Svømning
 • Tegning
 • Tilbud til elever m. særlige behov
Kontakt
Finderup Efterskole

Herborgvej 7

Finderup

6900 Skjern

Social media
Allan Trelborg

Forstander

Bent Dyrvig

Bestyrelsesformand

FacebookFacebook