• Antal

  60 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9

 • Landsdel

  Jylland

Om skolen

Dansk ungdomsskole i Sydslesvig. Drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Undervisningen er tilrettelagt efter de sproglige og kulturelle forhold i grænselandet. Tysk og dansk tilbydes på modersmålsniveau. Ugentlig timetal: 35 timer.

Skolens formål
Ladelund Ungdomsskole er den eneste danske efterskole i Sydslesvig. Den er en del af det sydslesvigske danske mindretals skolevæsen med dets i alt 45 skoler og 57 dagtilbud. Det er skolens opgave at formidle dansk sprog og kultur og derved medvirke til at fremme elevernes bevidsthed om samhøringheden med den danske folkedel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre eleverne til at leve og virke i det tyske samfund.

Undervisningen
Skolen har plads til 60 elever. Undervisningen er tilrettelagt for fælleskolens 7., 8. og 9. klassetrin.

Undervisningen er tilrettelagt under hensyntagen til den specielle sproglige og kulturelle situation i Sydslesvig. Undervisningen i både dansk og tysk gennemføres som modersmålsundervisning. I alle andre fag er undervisningssproget dansk. Der udstedes afgangsbeviser efter tyske retningslinier.

For rigsdanske elever udstedes et dansk bilag, der redegør for indhold og karaktergivning.

I øvrigt fungerer skolen som de fleste efterskoler i Danmark.

Undervisningen omfatter obligatoriske fag: Dansk 4 timer, tysk 4 timer, engelsk 4 timer, matematik 4 timer, orienteringsfag 4-8 timer, idræt 2 timer, fysik 2 timer. Desuden tilbydes undervisning i valgfag 4 ugtl. timer (idræt, sløjd, håndarbejde, kunst, musik, hjemkundskab m.v.), samt 4 timer linjefagsundervisning ("Praktisk", idræt, form og farver, kost og ernæring, medier og IT)

I de boglige fag har vi et tilbud til elever med særlige behov.
Elevernes samlede ugtl. timetal ligger på ca. 35.

Praktiske oplysninger
Der kan søges støtte på samme måde som til efterskoler i Danmark.
Ansøgning om optagelse på Ladelund Ungdomsskole foregår på særlige formularer, der kan rekvireres på skolen.

Læs mere
Ledige pladser
Undervisningstilbud
Beregn pris

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Atletik
 • Badminton
 • Basketball
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Bordtennis
 • Fitness
 • Fodbold
 • Friluftsliv
 • Fysik
 • Geografi
 • Gymnastik
 • Håndarbejde
 • Håndbold
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Hockey
 • Instrumentundervisning
 • Kemi
 • Kristendomskundskab
 • Metalsløjd
 • Motorlære
 • Musik
 • PC-kørekort
 • Rytmisk gymnastik
 • Samfundsfag
 • Sammenspil - rytmisk
 • Træsløjd
 • Tysk
Kontakt
Ladelund Ungdomsskole

Karlumer Str. 1

D-25926 Ladelund

Social media
Hans Jochimsen

Forstander

Jörg Helmer

Bestyrelsesformand

FacebookFacebook