• Antal

  124 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9, 10

 • Landsdel

  Jylland

Om skolen

Sønder Feldings Efterskole er for normaltbegavede unge med læse- og skrivevanskeligheder. Undervisningen foregår efter moderne metoder med brug af IT. Socialt samvær, gensidig respekt og gode oplevelser i hverdagen tæller samtidig meget højt for os her i det naturskønne område ved Skjern Å syd for Herning.

Ordblindeefterskole for normaltbegavede elever med læse- og stavevanskeligheder. 
Skolen har plads til 120 elever, som fortrinsvis bor på enkelt eller dobbelt værelser med eget bad og toilet.

Formål/værdigrundlag
Skolens formål er:

at drive en efterskole for normaltbegavede unge med læse/stavevanskeligheder, hvor du som ordblind kan gå op til folkeskolens afgangsprøver.

Skolens værdigrundlag bygger på det livssyn, som siger, at mennesket er unikt og skal mødes med respekt og tillid. Vi har alle brug for at føle selvværd, at tro på egne muligheder og at indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Undervisningen
I de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk undervises på små niveaudelte hold. Der undervises i 8 dansktimer, 5 matematiktimer og 3 engelsktimer ugentligt. I faget dansk arbejdes der målrettet med at styrke elevernes læse- og stavefærdigheder.

Øvrige obligatoriske fag er: Idræt og motion, naturfag, og samfundsfag.

Valgfagene er: Tysk, fysik/kemi, musik, drama, friluftsliv, IT, træ og metal, madlavning, og håndarbejde.

Afhængig af elevernes interesse kan der tænkes mange andre valgfag. Det endelige udbud planlægges derfor først efter intro ugen.

Der er mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøver i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi.

IT-hjælpemidler
IT er integreret i undervisningen. Vi bruger Ipad som et kompenserende hjælpemiddel i fagene dansk, matematik og engelsk. Skolen råder over et antal Ipads med hjælpeprogrammer, som elever kan bruge.  

I skoleåret indgår desuden udenlandstur, lejrture, erhvervsuge, temauge og fællesarrangementer.

Fritiden
Skolen råder over udendørs arealer med muligheder for boldspil og andre aktiviteter. Eleverne kan beskæftige sig i værkstederne, spille bordtennis, se TV m.v. Der bliver arrangeret fællesaften med: Foredrag, underholdning, fodboldkampe, bål/sangaftner o.l.

Optagelse
Ring og aftal et besøg.

Efter besøget skal vi have tilsendt:

1. Tilmeldingsskema (kan evt. skrives ud fra skolens hjemmeside og medbringes til besøget)
2. Udtalelse fra PPR (skolepsykologen), hvor behovet for specialundervisning beskrives, og hvor der anbefales et ophold på en ordblindeefterskole.
3. Udtalelse fra skolen, hvor det beskrives, hvordan du klarer dig fagligt og socialt.

Læs mere
Se videoer
Ledige pladser
Undervisningstilbud
Beregn pris

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Adventure Race
 • Atletik
 • Badminton
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Bygge og anlæg
 • Cykling
 • Drama
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Fodbold
 • Foto
 • Friluftsliv
 • Fysik
 • Geografi
 • Golf
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Håndværk
 • Hestehold
 • Hjemkundskab
 • Jagt
 • Kano
 • Kemi
 • Kor
 • Kristendomskundskab
 • Lystfiskeri
 • Musik
 • Natursport
 • PC-kørekort
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Sammenspil - rytmisk
 • Sport
 • Svømning
 • Traktorkørekort
 • Tysk
 • Volleyball
Kontakt
Sønder Feldings Efterskole

Sdr. Feldingvej 32

7280 Sønder Felding

Social media
Asbjørn Lyby

Forstander

Jan Andersen

Bestyrelsesformand

FacebookFacebook