• Antal

  80 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9, 10, 11

 • Landsdel

  Jylland

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Skolen er for unge med særlige behov. Grundsynet er, at alle mennesker er ligeværdige og værdifulde. Undervisningen foregår på værksteder. Alle elever har derudover dansk, matematik og valgfag. Elever der opnår et passende niveau tilbydes afgangsprøve FP9 i Dansk, Matematik og Madkundskab.

Formål
Formålet er gennem en kombination af praktisk og teoretisk undervisning at motivere eleverne til at uddanne og udvikle sig.
Vi henvender os primært til 14-18 årige drenge og piger, der har haft vanskeligt ved at honorere folkeskolens boglige krav. I undervisningen søger vi at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og derved hjælpe med at nå så langt som muligt i dennes personlige udvikling.

Undervisning
Undervisningen tager ofte udgangspunkt i noget praktisk. Skolen råder over værksteder i bl.a.: træ, metal, musik, køkken, tekstil, formning, landbrug, heste og idræt.
Man undervises de fleste af ugens timer på værkstederne.

Alle elever har derudover dansk og matematik, fællestimer og valgfag. Elever der opnår et passende niveau tilbydes afgangsprøve (FA) i Da, mat og hjemkundskab. Engelsk er et tilbudsfag.

Endvidere en række emnedage og uger, med vægt på fordybelse og oplevelse.

Hjælp til selvhjælp
Eleverne er med i alle praktiske gøremål, såsom madlavning, rengøring, pedelarbejde og pasning af dyr, og vi søger hele tiden at gøre dem mere ansvarsbevidste og selvstændige, og lære dem nogle fundamentale ting, så de har lettere ved at indgå i et forpligtende samvær.

Faste rammer
Vi søger at skabe et hjemligt og trygt miljø, hvor eleverne under faste rammer kan få ro til at udvikle større modenhed, selvtillid og dygtighed.

Grundsyn
Skolen er ikke tilknyttet nogen politisk eller religiøs retning.

Optagelse
For at blive optaget som elev på Try Efterskole kræver vi et besøg.
Indmeldelsesgebyr: en uges betaling.
Læs mere
Se videoer
Se videoer

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Aerobic
 • Autoværksted
 • Badminton
 • Billedkunst
 • Bygge og anlæg
 • Dansk som andetsprog
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Fitness
 • Fodbold
 • Friluftsliv
 • Glas
 • Håndarbejde
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Hjemkundskabslinje
 • Hockey
 • Instrumentundervisning
 • Knallertkørekort
 • Køkken
 • Kor
 • Kreativ
 • Landbrug
 • Landbrugslinje
 • Maleri
 • Metalsløjd
 • Motorlære
 • Musik
 • Musiklinje
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Niveaudelt matematik
 • Ridning
 • Samfundsfag
 • Sammenspil - rytmisk
 • Skovbrug
 • Sløjd
 • Sløjdlinje
 • Smykker
 • Solosang
 • Svømning
 • Tegning
 • Tilbud til elever m. særlige behov
 • Tilbud til talblinde
 • Træsløjd
 • Traktorkørekort
 • Web-design
Kontakt
Try Efterskole

Højskolevej 9

Try

9330 Dronninglund

Social media
Thomas Wind Eskildsen

Forstander

Rolan Nielsen

Bestyrelsesformand

Karen Marie Spanner

Vejleder

FacebookFacebook