• Antal

  140 elever

 • Skoletype

 • Årgang

  10

 • Landsdel

  Sjælland og Bornholm

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Masser af idræt, fællesskab og en stærk boglig profil! På Haslev Idrætsefterskole tilbyder vi undervisning på linjerne fodbold, håndbold, volleyball og danse-fitness. Derudover tilbyder vi en bred vifte af andre idrætslige og kreative fag. Vi har gode undervisningsfaciliteter både til de boglige og idrætslige fag.

Linjeidræt og andre idrætsfag
På HIS vælger man en obligatorisk idrætslinje. Man kan vælge mellem fodbold, håndbold og volleyball og danse-fitness. Der undervises på linjen 4 gange om ugen a 100 minutter. Undervisningen er tilrettelagt så alle kan udvikle deres idrætslige niveau. Alle linjer deltager i forskellige stævner, turneringer og opvisninger og kommer på flere linjeture i løbet af året, hvoraf den ene går til en destination i Europa.

Eleverne har også obligatorisk fællesgymnastik, hvor der laves en gymnastikserie, der vises til flere opvisninger i foråret.

Derudover tilbydes en bred vifte af idrætslige valgfag(periodefag) bl.a fitness, basketball, svømning, mountainbike, badminton, yoga, bordtennis, styrketræning og springgymnastik.

Hele skolen tager på skilejrskole til Østrig.

Skolens rammer og faciliteter
Vi tilbyder gode klasseværelser, nyrenoverede elevværelser, foredragssal, hyggelige dagligstuer, tv-stue og billardrum. Endvidere spejlsal til dans, boldhal, kunstofbaner og beachvolleybaner. Nyt springcenter samt stort fitness- og styrketræningsområde bl.a. med spinninglokale.

Skolen har plads til 140 elever på 10. klassetrin. Eleverne bor på dobbeltværelser. 10 elever danner "hjemgruppe" med en lærer, hvor mange praktiske og sociale opgaver løses.
Idrætsefterskolen er den tidligere Haslev Højskole. Der har således været drevet skolevirksomhed i bygningen siden 1891.

Obligatoriske fag 
Dansk, matematik, engelsk, idrætslinie, fællesgymnastik,  kristendom, samfundsfag, sang- og fortælletime, projektopgave samt gruppe- og fællesmøder.
Der tilbydes Folkeskolens 10. klasses prøver i dansk, matematik, engelsk, projektopgave (OSO) og evt. i tysk og fysik/kemi.

Valgfag
Eleverne vælger ét af følgende valgfag: Tysk, fysik/kemi, historie/samfundsfag, dannelse, innovation, bæredygtig fremtid, musik eller kreativ.  

ALLE bliver set
På Haslev Idrætsefterskole er der plads til 140 elever. Vi synes at dette giver os mulighed for at fastholde vigtige efterskoleværdier. Med kun 140 elever når alle at lære hinanden at kende på et efterskoleår og alle elever bliver både set og udfordret.

Der opstår et nærvær både lærere og elever imellem som er med til at højne både respekten og ansvaret for hinanden. Det skaber de bedste betingelser for fællesskabsoplevelser og for at deltage positivt og engageret i både det store og i de små fællesskaber. 
Vi mener, at den tryghed eleverne oplever i en hverdag hvor alle kender hinanden er altafgørende for deres livslyst og udvikling.

Skolens værdigrundlag
Haslev Idrætsefterskole er en skole med rod i det folkekirkelige med fokus på det boglige, det idrætslige og det holdningsmæssige.

Følgende 5 ord er kerneværdier på HIS:

FÆLLESSKAB:
Fællesskabet på HIS bliver til i samspillet mellem elever og medarbejdere, hvor alle har et ansvar for at bidrage til det forpligtende fællesskab, hvor der er plads til den enkelte og hvor alle føler sig som en del af noget større.

RESPEKT:
Respekt for hinanden, for aftaler og for fællesbeslutninger, herunder respekt overfor hinandens holdninger og forskelligheder.

ENGAGEMENT:
Deltage aktivt i skolens liv og aktiviteter, hvor du tør at sætte dig selv i spil med nysgerrighed, nærvær og medmenneskelig interesse.

UDFORDRINGER:
Søger at udfordre eleverne på krop, ånd og faglighed med afsæt i den enkelte, det fælles og det uvante.

HUMOR:
Glæde, varme, empati, latter, uhøjtidelighed og smil.

Skolens regler 
Der er mødepligt til undervisningen samt øvrige ting, som arrangeres af skolen.

Der må ikke medbringes eller indtages øl, vin og spiritus eller nogen former for euforiserende stoffer. 

Rygning er ikke tilladt.

Se iøvrigt "Sådan er det her" på skolens hjemmeside.

Læs mere

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
 • Danselinje
 • Fodboldlinje
 • Håndboldlinje
 • Idræt
 • Volleylinje
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Aerobic
 • Anatomi
 • Badminton
 • Bæredygtighed
 • Basketball
 • Billedkunst
 • Boksning
 • Børneidrætskursus
 • Brugskunst
 • Crossfit
 • Cykling
 • Dans
 • Danselinje
 • Design
 • Drama
 • Engelsk
 • Fitness
 • Fitnesslinje
 • Fodbold
 • Fodboldlinje
 • Friluftsliv
 • Fysik
 • Fysiologi
 • Golf
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Håndboldlinje
 • Hockey
 • Idræt
 • Idræt - lederuddannelse
 • Idrætslinje
 • Kemi
 • Konditionstræning
 • Konkurrencegymnastik
 • Kristendomskundskab
 • Maleri
 • Motion
 • Motionscenter
 • Mountainbike
 • Musik
 • Pigefodbold
 • Pigespring
 • Rytmisk gymnastik
 • Rytmisk gymnastiklinje
 • Samfundsfag
 • Ski
 • Spansk
 • Spinning
 • Sport
 • Springgymnastik
 • Springgymnastiklinje
 • Streetart
 • Styrketræning
 • Svømning
 • Tegning
 • Trampolin
 • Tysk
 • Volley - beach
 • Volleyball
 • Volleylinje
Kontakt
Haslev Idrætsefterskole

Bregentvedvej 10

4690 Haslev

Niels Jørgen Hansen

Bestyrelsesformand

Henrik Hoff

Forstander

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises