• Antal

  65 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9, 10, 11

 • Landsdel

  Sjælland og Bornholm

Om skolen

Efterskole for elever med specifikke læse- og stavevanskeligheder. Vi sætter fokus på dine stærke sider i en praktisk, boglig og kreativ hverdag. Vi har erhvervsrettede værksteder for piger og drenge. Har du lyst til at møde nye venner, så er livet på Hjembæk Efterskole måske noget for dig. Skolen har prøver i fp9/10 i dansk, matematik og engelsk.

Hjembæk Efterskole er et tilbud for normalt begavede elever, som har stave- og læsevanskeligheder og som ønsker at komme på efterskole.

Undervisningen og fritiden
Undervisningen omfatter dansk, matematik, IT, engelsk, idræt, friluftsliv, billedkunst, træ og metalværksted, håndarbejde, musik og sang, ekskursioner samfundsfag og botræning.

Den boglige undervisning er fortrinsvis placeret om formiddagen, i alt mindst 22 timer pr. uge. Eleverne deles i hold, hvor opdelingen og holdstørrelsen bestemmes af den enkelte elevs behov.  
 
Skolen råder over et fodboldanlæg, adgang til indendørs boldspil, skateboardrampe, shelter og særlige opholdsrum med billard, tv samt andre spil.

Der tilbydes afgangsprøve i dansk og matematik og ved årsafslutningen modtager eleven en udtalelse.

Eleven deltager i køkkenarbejde ca. tre gange på et år, af en uges varighed. Her er der indlagt fem timer i ernæringslære og hygiejne.

Skolens regler
Skolen har et regelsæt som skal overholdes. Det er forbudt, at bruge euforiserende stoffer, at drikke øl og alkohol. Skolens faste tider skal overholdes og regler om brug af computere skal respekteres. Egne musikanlæg må kun bruges, når vinduer og døre er lukket.

Eleverne må ikke besøge hinanden på værelserne fra kl. 21.00 til kl. 9.00. Eleverne må kun besøge hinanden på værelserne, når alle værelsets beboere er enige. Skolens regler om rygning skal overholdes. Anvisninger fra skolens medarbejdere skal følges.

Overtrædes reglerne kan det medføre, at skolen opsiger elevpladsen.

Indkvartering
Skolen har plads til 60 elever og indkvartering sker i bofælleskaber og værelser.

Forud for optagelse skal eleven og forældrene have besøgt skolen og i den forbindelse deltage i en optagelsessamtale.

Optagelse 
Ansøgningen skal være vedlagt en PPR-erklæring. Herefter indbyder skolen til optagelsessamtale. Skolen optager elever fra 8. klassetrin.

Skolens holdning og værdigrundlag
Det Grundvig/Koldske skolesyn og idégrundlag om åbenhed, fælleskab og demokrati, er sammen med værdigrundlaget bærende for skolens samvær og undervisning.

Værdiggrundlaget er beskrevet i skolens brochure.

Læs mere
Se videoer
Ledige pladser
Undervisningstilbud
Beregn pris

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Billedkunst
 • Cykling
 • Ekstra dansk
 • Fodbold
 • Friluftsliv
 • Håndarbejde
 • Historie
 • Knallertkørekort
 • Køkken
 • Kristendomskundskab
 • Motorlære
 • Motorlinje
 • Musik
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Svømning
 • Træsløjd
Kontakt
Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22

Hjembæk

4450 Jyderup

Social media
Henrik Teglstrup

Forstander

Steen Ballegaard

Bestyrelsesformand

FacebookFacebook