• Antal

  90 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9, 10

 • Landsdel

  Sjælland og Bornholm

Om skolen

Skole for normaltbegavede elever med læse- og stavevanskeligheder. Specialundervisning i dansk og matematik på små hold. Vi tilbyder afgangsprøver i alle folkeskolens fag, dog ikke kristendom og historie, der er prøvefri hos os.

Efterskole for normaltbegavede elever med læse- og stavevanskeligheder. 


Holte-Hus Efterskole optager elever, som har behov for specialundervisning, og som har brug for samvær med ligestillede kammerater. 

I alt optages ca. 96 elever, hvoraf de 40 kan bo på skolen. Resten bor hjemme, men deltager udover undervisningen i skolens måltider og fritidsliv på fuldstændigt lige vilkår.  

Samværet med andre unge med de samme vanskelighede,r kan i forbindelse med den intensive specialundervisning på små hold være med til at løse nogle af de problemer, der måske tidligere har gjort sig gældende i skoletiden. 

Spørgsmål og problemer af fælles interesse drøftes på møder mellem elever og lærere. Dagligdagen afvikles i tæt kontakt med forældrene.. 

Undervisningen 
Danskundervisningen, der gives af specialuddannede lærere, foregår på små hold med ca. 5 elever, mens der er ca. 7 elever på matematikholdene og ca. 10 elever på engelskholdene.

Sideløbende med specialundervisningen undervises i skolefagene, som man kender det fra folkeskolen Endvidere undervises i en række valgfrie, kreative fag. 

Holte-Hus Efterskole optager årligt ca. 90 unge i alderen 14-18 år. Kursustiden strækker sig over 41 uger, der følger folkeskolens skoleår. Det ugentlige timetal er 28-30 lektioner inden for tidsrummet 8-16 dagligt for de obligatoriske fags vedkommende.

Skolens historie 
Holte-Hus Efterskole hed tidligere Hellerup-Hus Efterskole og blev startet i 1958 på Ordblindeinstituttets foranledning. I 1973 overtog skolen de nuværende bygninger i Holte, og samtidig skiftede skolen navn til Holte-Hus Efterskole. 

Læs mere
Se videoer
Ledige pladser
Undervisningstilbud
Beregn pris

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Atletik
 • Badminton
 • Baseball
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Cambridge - English
 • Drama
 • Fodbold
 • Fysik
 • Geografi
 • Håndbold
 • Historie
 • Kemi
 • Kristendomskundskab
 • Metalsløjd
 • Samfundsfag
 • Smykker
 • Tilbud til ordblinde
 • Træsløjd
 • Volleyball
Kontakt
Holte-Hus Efterskole

Vejlesøvej 41

2840 Holte

Sanna Dragholm

Bestyrelsesformand