• Antal

  60 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  8, 9, 10, 11

 • Landsdel

  Sjælland og Bornholm

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Skolen er målrettet elever med særlige behov, både fysiske- og psykiske. Vi har fokus på den enkelte elev kombineret med faglighed, kreativitet og livsglæde. Undervisningen er niveaudelt i de boglige fag hvor vi også tilbyder afgangsprøver i dansk og matematik. Skolen har et kristent værdigrundlag.

Målgruppen
Stubbekøbing Efterskole er for unge med indlæringsvanskeligheder eller andre grundlæggende vanskeligheder i forhold til skolegang eller til at indgå i sociale fællesskaber.
Målgruppen er unge med diagnoser som f.eks. AFS, ADHD, men også elever med et fysisk handicap. Skolen og værelserne er indrettet til at kunne rumme kørestolsbrugere.

Glæde og udvikling
Det er et mål for os, at eleven får en høj grad af glæde og stolthed over sit liv gennem den alsidige personlige, sociale og faglige udvikling, der finder sted i undervisning og fritid.

Undervisningen
Foregår i niveaudelte klasser. Om formiddagen undervises i de obligatoriske boglige fag, mens der om eftermiddagen undervises i mange forskellige valgfag. I løbet af et skoleår kan der vælges valgfag flere gange.
Onsdag undervises eleverne i linjefag der er et helårligt praktisk tilbud. Det kan i øjeblikket vælges mellem Mad og Liv, Teaterlinjen, Service og Samfund, Kunst og design, Landbrug og natur.

Fritiden
Skolen har rig mulighed for en aktiv og god fritid. Der er dagligstuer og idrætsfaciliteter ligesom værkstederne kan bruges i fritiden. Ofte samles der om aftenen en interessegruppe i kreativt værksted, ved computerne eller i andre positive aktiviteter.
Vi prioriterer en høj normering i fritiden for at give eleverne tryghed og den nødvendige støtte. 

Dokumentation
Skolen er, som udgangspunkt,  prøvefri.  Men som en forsøgsordning tilbydes undervisning med henblik på afgangsprøve i dansk og matematik.  I løbet af skoleåret udarbejdes der en resursebeskrivelse for alle elever. Resursebeskrivelsen beskriver elevens kompetencer og potentialer. Resursebeskrivelsen giver et godt billede af eleven og kan være et brugbart redskab i forbindelse med det videre forløb i forhold til valg af uddannelse, arbejde, bolig o.l. 

Optagelse
Sker på baggrund af besøg og samtale på skolen. Ansøgningsskema kan sendes via hjemmesiden, hvor der også kan ses en præsentationsfilm. 

Værdigrundlag
Skolen har et kristent værdigrundlag, men vi optager alle elever uanset tro. Skolen er oprettet af Luthersk Mission i 1999.

Læs mere
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Aerobic
 • Badminton
 • Basketball
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Bordtennis
 • Bygge og anlæg
 • Drama
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Fitness
 • Fodbold
 • Foto
 • Friluftsliv
 • Gartneri
 • Geografi
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Hockey
 • Instrumentundervisning
 • Knallertkørekort
 • Kor
 • Kristendomskundskab
 • Lystfiskeri
 • Metalsløjd
 • Motorlære
 • Musik
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Psykologi
 • Ridning
 • Samfundsfag
 • Smykker
 • Svømning
 • Tegning
 • Tilbud til elever m. særlige behov
 • Træsløjd
 • Video
Kontakt
Stubbekøbing Efterskole

Gl. Landevej 27B

4850 Stubbekøbing

Social media
Martin Paulsen

Forstander

Carsten Hansen

Bestyrelsesformand

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises