Af Katrine Friisberg

1. Respekter elevers kønsidentitet. Gå ud fra, at eleverne ved mere om det end dig og har tænkt meget over det, før de er sprunget ud. Også hvis en elev fortroligt fortæller dig om sine tanker om en anden kønsidentitet, er det vigtigt, at du ikke sætter spørgsmålstegn ved, om elevens følelser bare er en fase. Lyt i stedet for at dømme.

2. Accepter kaldenavne og pronomener. Det kan føles som at gnide salt i et sår, hvis man som transpige gentagende gange bliver kaldt han/ham og med et drengenavn, som man ikke kan identificere sig med. Og omvendt. Så brug de pronomener om eleven, som eleven selv bruger.

3. Tænk over, hvorfor I deler aktiviteter og fysiske rum op i køn. Er der en grund til det – andet end tradition og gammel vane? Kunne I altid lade eleverne vælge aktiviteter efter interesser i stedet for køn? Kunne I f.eks. overveje at indføre unisex-toiletter eller kønsneutrale værelser?

4. Signaler fra dag et, at I er en rummelig skole. Allerede på skolens indmeldelsesblanket kan I signalere, at I rummer alle kønsidentiteter ved at gøre det muligt at afkrydse andet køn end dreng og pige. Det åbner også for, at I på forhånd kan tage en dialog om, hvordan eleven gerne vil tiltales, bo osv. Lad det ikke være op til transkønnede elever selv at skulle melde ud om, hvordan de gerne vil have, at andre tager hensyn til dem og tiltaler dem.

5. Tal med eleverne om værelsesmuligheder. Tal med nonbinære og transkønnede elever om, hvordan de gerne vil bo. For nogle vil det være okay at bo på værelse med ciskønnede af samme juridiske køn. Sørg for at kunne tilbyde alternativer som f.eks. kønsneutrale værelser, enkeltmandsværelser eller værelse med andre transkønnede eller nonbinære elever.

6. Undervis i respekt og anerkendelse af minoriteter. Ved at styrke elever og læreres tolerance og forståelse overfor forskelligheder og minoriteter i det hele taget skaber I et inkluderende miljø, hvor der er plads til alle i fællesskabet

7. Opsøg viden om forskellige former for kønsidentitet. LGBT+ Danmark kommer ud på skoler og fortæller om emnet og kan bl.a. være med til at skabe identifikation for transkønnede og nonbinære elever. De tilbyder også undervisningsmateriale med lærervejledninger i LGBT+rettigheder. Har I brug for mere inspiration til, hvordan I som skole kan blive bedre klædt på til at rumme og forstå elever med flydende kønsidentitet, kan I også downloade pjecen ’Støt transkønnede børn og unge i skolen’ fra Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn. Det er en guide til fagprofessionelle i skoler og fritidstilbud. Find den på fstb.dk

Kilder:
Stinne Bogh, psykolog 
Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark 
Tue Thinggaard, viceforstander for Efterskolen Epos 
Anne-Marie Fledelius, forstander på Østerskov Efterskole 
Pjecen ’Støt transkønnede børn og unge i skolen’ fra Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, 2021