Af Louise Grønkjær og Maren Ottar Hessner

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) bliver børne- og undervisningsminister i Mette Frederiksens regering. Men hvad kommer den nye regering til at betyde for efterskolerne?

Efterskolerne står ikke eksplicit nævnt i det såkaldte "forståelsespapir", som Socialdemokratiet er blevet enige med støttepartierne Enhedslisten, SF og Radikale om. Men der er dog en række hensigtserklæringer i det 18 sider lange dokument, som kan få betydning for efterskolerne. Dem giver vi dig overblik over her:

  • For det første vil den kommende S-ledede regering afskaffe omprioriteringsbidraget. Da Lars Løkke Rasmussen indtog Statsministeriet i 2015, udvidede hans regering med finansloven for 2016 omprioriteringsbidraget til også at omfatte undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet, hvilket altså også omfattede efterskolerne. Men allerede siden finansloven fra 2012 har efterskolerne og andre uddannelsesinstitutioner skulle spare to procent. I 2011 indførte den daværende Thorning-regering nemlig den såkaldte omstillingsreserve, som skiller sig ud fra omprioriteringsbidraget ved, at besparelserne blev under ministeriets ressortområde. Men nu er der altså endelig udsigter til at slippe for de årlige besparelser på to procent.
  • I aftalepapiret står der også, at den nye regering vil afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.
  • Partierne skriver endvidere, at de vil styrke vejledningsindsatsen. Hvad det konkret betyder, står der ikke i aftalepapiret.
  • Den nye regering vil tilmed afskaffe uddannelsesloftet. Selvom det ikke direkte relaterer sig til efterskolerne, kan det blive relevant for vejledningen.
  • Regeringen vil endelig gennemføre en national handlingsplan for mental sundhed. "En gennemgang af særligt uddannelsessystemet skal identificere tiltag, der fremmer børn og unges trivsel og mindsker ”præstationskulturen,” står der i aftalepapiret. Det fremgår, at det blandt andet skal omfatte en vurdering af, om karakterer kan fylde mindre i uddannelsessystemet, om karakterskalaen skal ændres, og om der skal indføres andre prøveformer samt færdiggøre den igangsatte evaluering af optagesystemet.

Du kan læse hele forståelsespapiret her.