Når vi italesætter de frie skoler som en unik størrelse i nutidens uddannelsesbillede, og en del af den danske skolekulturarv, snakker vi ofte om det ’vigtige bagland’ som fundament for vores skoleform. Som engageret og garvet efterskolemenneske tror jeg på betydningen af, at vores skoler er rodfæstet stærkt i de lokalsamfund, der omkranser skolen, men kan da i ny og næ komme i tvivl, om rødderne er stærke nok. I opstarten af en ny skole er engagementet ofte stort lokalt, og samarbejdet med bl.a. det kommunale system afgørende for succes.

Over tid har rødderne desværre en tendens til at visne. Skolen bliver i stigende grad en ’boble’ i lokalsamfundet, og det kan være svært at vedligeholde en aktiv skolekreds. Ganske vist gør mange et ihærdigt forsøg på at invitere indenfor, og i et eller andet omfang også at blande os i lokalsamfundets liv. Friskolerne kan holde liv i baglandet gennem det tætte forældresamarbejde, mens Efterskolernes udfordring er at bevare fodfæste lokalt. På dette sted skal der være en efterlysning af gode idéer og inspiration til det levende skolekredsarbejde. Med min erfaring fra de par skoler, jeg gennem tiden har været bestyrelsesformand for, kan jeg se, at opgaven er svær og ofte stærkt underprioriteret.

Linket til lokalsamfundet er udfordret ved, at medarbejderne i stigende grad er pendlere uden relationer til lokalområdets forenings- og kulturliv. Efterskolen bliver mest nogle bygninger, der tilfældigvis ligger i landsbyen. De gode gamle dage, hvor efterskolelærerne boede i en kreds omkring skolen, kommer ikke tilbage. Vi må ikke underkende efterskolernes betydning som lokale uddannelsesvirksomheder og den effekt, skoleformen kan have rekrutteringsmæssigt, hvis lokalsamfundet oplever, at her er der noget unikt, og derfor tilvælger en af de mange efterskoler rundt i landet til deres barn. Måske kan netop besøget på den lokale efterskole være kimen til et senere efterskolevalg.

Om lidt er der kommunalvalg. Undlad derfor ikke at gøre jer synlige overfor de kommende politikere. Vores skoler repræsenterer masser af lokale arbejdspladser, og der er momentum for at rekruttere en lokal politiker eller to til skolekreds eller bestyrelse. Det kan få betydning, hvis rødderne ikke skulle være stærke nok i et muligt stormvejr.

Om klummen
Denne klumme er oprindeligt skrevet til Magasinet Efterskolerne. I dette skoleår dedikerer vi som noget nyt klummen bagerst i magasinet til bestyrelsesmedlemmer fra landets efterskoler. Klummen er tænkt som et kærligt (ind)spark til debatten om efterskoler. Næste nummer udkommer i uge 43, og her er klummen skrevet af forperson for Langelands Efterskole, Andrea Ogstrup Koch. Er du bestyrelsesmedlem på en efterskole og kunne tænke dig at skrive den næste klumme, så skriv til redaktør af Magasinet Efterskolerne, Anna Rossman Thejsen, på art@efterskolerne.dk

Du kan læse Magasinet Efterskolerne her.