For et år siden blev Danmark og efterskolerne lukket ned første gang. I januar skete det igen. Med en baggrund som efterskolelærer og en kandidat i it, læring og organisatorisk omstilling er jeg meget optaget af den digitale transformation af skolen, som har fundet sted i løbet af det seneste år.
Forskning fra tidligere peger bl.a. på, at fjernundervisning og onlinelæring historisk har været præget af individuelt arbejde og lektielæsning. Det har der desværre også været en del af rundt om på landets skoler. Noget, som ingen elever eller lærere er tjent med i længden. Spørgsmålet er så, hvad der skal til, hvis vi vil bedrive god efterskole og skabe gode faglige og sociale fælles-skaber online?

I forbindelse med mit speciale 'Fjernundervisning og medierede praksisfællesskaber under Covid-19' undersøgte jeg under den første nedlukning i foråret 2020, hvordan fjernundervisning påvirke-de praksisfællesskaberne på Dronninglund Efterskole. Min undersøgelse viser, at det kan lade sig gøre at bedrive god efterskole online. På Dronninglund så jeg, hvordan synkron undervisning organiseret i fagdage med fokus på relationsdannelse i undervisningen f.eks. kan have en positiv effekt på elevernes engagement og deltagelse. Fraværet faldt markant igennem forløbet, og eleverne tog ansvar for egen læring, selvom de ikke blev overvåget konstant.

Min undersøgelse peger desuden på, at fjernundervisning kalder på mere struktur. Vores sanseapparat bliver begrænset, når tilstedeværelsen medieres, og derfor er man som lærer nødt til at overveje sit didaktiske design endnu grundigere og skabe tydelige rammer for samarbejde og mø-der. Onlineundervisning kræver en egen didaktik for at kunne omfavne et nutidigt læringssyn.

Det er jo ikke utænkeligt, at vi ender i en lignende situation igen. Sker det, mener jeg, at efterskolerne bør kaste sig endnu mere ud i at lave fjernundervisning, der ikke blot er ’optaget’ klasseundervisning. Min undersøgelse peger nemlig på, at efterskolerne har et kæmpe potentiale for at være med til at udvikle en mere nutidig onlinedidaktik.

Så min opfordring til jer er: Gå på opdagelse i teknologiernes mange muligheder. Organiser undervisningen, så den matcher det digitale format. Kast jer ud i at udvikle undervisningsformer, der opfordrer eleverne til at arbejde sammen digitalt, så relationsarbejdet også får plads i onlineundervisningen.

Rebekka Kjær Fibiger er tidligere efterskolelærer på bl.a. Dronninglund Efterskole og cand.it. med speciale i it, læring og organisatorisk omstilling fra Aalborg Universitet. I forbindelse med sit speciale i foråret 2020 undersøgte hun, hvordan medieret tilstedeværelse og fjernundervisning påvirkede praksisfælleskaberne på Dronninglund Efterskole under den første coronanedlukning af landets skoler.