Om kurset

Dato: 13. - 15. marts 2024

Frist: 1. februar 2024

Sted

Bruxelles, Belgien,

OPDATERET KURSUSPROGRAM – KLIK HER

Formålet med kurset er at give deltagerne en bred viden om EU’s institutioner, det daglige arbejde i Bruxelles samt nuværende og fremtidige problemstillinger indenfor det europæiske fællesskab. Herudover hvordan man som underviser kan kvalificere undervisningen omhandlende EU i forhold til at kunne skabe sammenhæng mellem de politiske beslutningsprocesser i EU og Danmark, samt refleksion over Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde. Der vil ydermere være fokus på hvordan man som skole kan arbejde med EU i undervisningen samt i skolens hverdag. 

 
 
Deltagerpris 
Gratis for skoler der er med i Efterskoleforeningens Erasmus+ aktiviteter 2022-2023 eller 2023-2024. Kursusafgift, hotel samt bespisning er inkluderet.
Deltagerne sørger selv for rejseforsikring samt transport til og fra Bruxelles. Transporten refunderes med 2.000 kr. for fly og 2.300kr for bus, tog eller samkørsel i bil.
Pris for skoler der ikke er med i Efterskoleforeningens Erasmus+ er 2.500 kr. 

Vi skal bo på dobbeltværelser.

Tilmelding

Frist for tilmelding er den 20/2-2024.

Framelding senest 7. februar 2024. Efter 7. februar koster det 2.000 kr. at afmelde – gælder alle deltagere.

For spørgsmål skriv til jcj@efterskolerne.dk

Aktiviteten er støttet af EU's uddannelsesprogram Erasmus+