Retningslinjer for kandidater og stillere ved bestyrelsesvalg

I foreningens vedtægter §7 står der følgende vedrørende valg til bestyrelsen:

”Opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg sker ved skriftlig fremsœttelse af forslag til foreningens sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingen.”

Ethvert medlem er valgbar til foreningens bestyrelse og som formand.
Forslag til kandidater, som er modtaget i 
Efterskoleforeningens sekretariat senest mandag d. 26. april 2021 kl. 12.00, betragtes som rettidigt fremsendt.
Kandidaterne skal indsende følgende - gerne pr. mail (info@efterskolerne.dk):

• Data (cv). Maksimum 500 tegn inklusive mellemrum
• Programerklæring. Maksimum 750 tegn inklusive mellemrum
• Foto (300 dpi)
• Kandidatens skriftlige accept af opstillingen
• Stillerliste med mindst 5 og højst 25 stillere (stillere skal være medlem af Efterskoleforeningen)

Hent skabelon til stillerliste for kandidater til bestyrelsesvalget (word)

I 2021 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

Esben Jensen (genopstiller)
Jeppe Søe (genopstiller)
Lone Greve (genopstiller ikke)

Kandidaterne modtager orientering om proceduren i forbindelse med valg til og konstituering af Efterskoleforeningens bestyrelse forud for generalforsamlingen.