Efterskoleforeningen er akkrediteret som konsortium ansøger til Erasmus+ programmet gældende for perioden 2021-2027, hvilket betyder at Efterskoleforeningen kan søge på vegne af en gruppe skoler, der ønsker at deltage i de udbudte kurser. Ønsker man som efterskole at deltage, kan man registre sig her

Digitalt informationsmøde torsdag den 6.januar kl. 15.00. Tilmeld her (eller skriv til jcj@efterskolerne.dk)

Efterskoleforeningen udbyder følgende kurser:

1. Studietur til Bruxelles omhandlende EU og det europæiske fællesskab

Formålet med studieturen er at give kursisterne en bred viden om EU’s institutioner, det daglige arbejde i Bruxelles samt nuværende og fremtidige problemstillinger indenfor det europæiske fællesskab. Herudover hvordan man som underviser kan kvalificere undervisningen omhandlende EU i forhold til at kunne skabe sammenhæng mellem de politiske beslutningsprocesser i EU og Danmark, samt refleksion over Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde. Der vil ydermere være fokus på hvordan man som skole kan arbejde med EU i undervisningen samt i skolens hverdag. Tre dage inkl. transport. 

2. Kontaktseminarer i Riga og Paris med skoler fra hele Europa omhandlende bæredygtighed og global dannelse

Formålet med seminaret er at sætte fokus på undervisningen i bæredygtighed, skolens arbejde med global dannelse i undervisningen og på rejserne i samarbejde med jævnaldrende unge fra Europa. Der vil være rig mulighed for det personlige møde mellem den enkelte kursist og lærere fra andre europæiske lande. Der vil på kurset være fokus på best practice i forhold til rejser og online samarbejde som en del af elevernes undervisning. Herudover vil deltagerne få en bred viden om, hvordan man kan søge midler til nordisk og europæisk samarbejde. Der vil være rigeligt med samarbejdspartnere fra skoler i hele Europa til alle deltagerne. Fire dage: To dage med forberedelse og skolebesøg inkl. transport for de danske deltagere samt to dages kontaktseminar med de europæiske deltagere.

3. Studietur til en UWC skole i Europa omhandlende hvordan man kan arbejde med global dannelse

Vi besøger en UWC skole i Europa og vil på studieturen have fokus på hvordan vi som skoleform kan arbejde med global dannelse og udnytte kostskoledelen til at eleverne udvikler global dannelse.  Det der adskiller UWC-skoler fra andre internationale skoler er den diverse gruppe af elever, der kommer fra hele verden og med meget forskellige baggrunde, for at lære og bo sammen og for sammen at leve UWC-missionen: ”To make education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future”. United World College's 18 skoler, fordelt på fire kontinenter, udbyder uddannelse til over 9500 elever hvert år. Hver skole har dets egen unikke karakter og identitet, der også påvirkes af deres værtsland, konkrete placering, den kulturelle kontekst samt det omkringliggende samfund. Tre dage inkl. transport.

Vælg eget kursus eller job-shadowing

1. Selvvalgt kursus

Som ansat på en efterskole kan man også vælge selv at finde et kursus, der udbydes i Europa. Kurset skal være indenfor et af følgende tre emner:

  • Global dannelse
  • Bæredygtighed
  • EU og det europæiske fællesskab

Tilskuddet til kursus betalingen er begrænset til 10 dage. Man kan på schooleducationgateway.eu finde en lang liste med udbudte europæiske kurser. 

2. Job-shadowing

Man kan også vælge at komme på job-shadowing / følge en lærer på en skole i Europa. Efterskoleforeningen kan være behjælpelig med at finde en skole. ’Job-shadowing’ kan vare fra minimum to dage plus transport og op til 60 dage.

Ønsker at deltage

Ønsker man som skole at deltage skal man tilmelde sig Efterskoleforeningens ansøgning via dette link og registrere sig i Organisation Registration System (ORS) for at få tildelt et OID-nummer. ORS er Europa-Kommissionens organisationsportal, hvor alle, der vil deltage i projekter med tilskud fra Erasmus+ skal være registreret. 

Man skal bruge et EU Login (Europa-Kommissionens ’Nem-ID’) for at kunne oprette en organisation i Organisation Registration System.

1. Opret EU Login (se evt. EU Login guide)

Når man har oprettet et EU-Login, kan man oprette sin organisation i Organisation Registration System, og få tildelt et OID-nummer. En organisation må kun have ét OID-nummer, så inden man opretter et nyt OID-nummer, skal man tjekke, om skolen allerede er registreret i Organisation Registration System og allerede har et OID-nummer.

2. Tjek om din skole er registreret i Organisation Registration System her

3. Når man er registreret i ORS skal man uploade to dokumenter:

- Financial Identification Form. Blanketten skal underskrives af såvel den økonomiansvarlige for skolen samt underskrives og stemples af skolens bank. Efter udfyldelse skal dokumentet printes, underskrives, scannes og uploades som PDF.

- Legal Entity Form. Dokumentet skal underskrives af skolens juridisk ansvarlige. Udover underskrift skal navnet med den juridisk ansvarlige også skrives med blokbogstaver.

Efter udfyldelse skal dokumentet printes, underskrives, scannes og uploades som PDF.

Bemærk, at dokumenterne først er gemt på OID, når der klikkes på ’Update my organisation’

Se dokumenterne og vejledninger til udfyldelse her

Senest den 1.februar skal hver skole, som har vist interesse, have underskrevet et mandate for at kunne deltage i ansøgningen. Mandate tilsendes skolen efter den 14.januar.
Svar på ansøgningen forventes i juni 2022. Aktiviteterne kører fra august 2022-december 2023.