27. november 2021

Deltag gratis i europæiske kurser omhandlende global dannelse, bæredygtighed eller EU

Ønsker man som ansat på en efterskole at deltage i Efterskoleforeningens europæiske kurser eller et selvvalgt kursus august 2022 til december 2023, skal man senest den 14.januar tilmelde sig. Informationsmøde torsdag den 6/1.

26. november 2021

En række webinarer i januar og februar om Nordplus og Erasmus+

Forud for de kommende ansøgningsfrister for mobilitetsprojekter i Nordplus og Erasmus+ programmerne, afholder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en række webinarer.

efterskolernes bæredygtighedsnetværk

16. november 2021

Vil du være med i Efterskolernes bæredygtighedsnetværk?

Du kan være med, når lærere og ledere fra forskellige efterskoler går sammen i et nyt bæredygtighedsnetværk. Netværket giver ny viden og værktøjer til at skabe en mere bæredygtig efterskole og mulighed for at sparre med kolleger fra andre skoler.

10. november 2021

EU kursus - klima og genopretning

Europa-Parlamentetskontor i Danmark, Europe Direct og Efterskoleforeningen afholder den 23. november et gratis EU kursus for undervisere i Odense.

10. november 2021

Webinar: Hør om dine muligheder for at søge om tilskud fra Nordplus i 2022

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer fra alle dele af uddannelsessektoren til at søge om tilskud i ansøgningsrunden 2022.

09. november 2021

Gratis webinar målrettet elever og lærere

Der udbydes gratis webinarer og online rejser frem til jul. Underviserne tilmelder klassen og får tilsendt et link. Man kan se med via storskærm på klassen og skriftligt stille spørgsmål direkte til oplægsholderne.

08. november 2021

Ny evaluering af Nordplus 2021

En ny evaluering af Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus sætter fokus på brugernes udbytte af Nordplus og på, hvordan Nordplus kan optimeres i den næste programperiode, der starter i 2023.

01. november 2021

Hent inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde på konference om Erasmus+

Få ny viden og bliv inspireret til udvikling af det internationale uddannelsessamarbejde, når Uddannelses- og Forskningsstyrelsen slår dørene op til konferencen ’Et grønnere og mere digitalt Erasmus+’.