Af Claus Georg Kjær

På Efterskoleforeningens generalforsamling lørdag 2. marts på årsmødet på Nyborg Strand skal der vælges tre medlemmer ind i Efterskoleforeningens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne Esben Jensen, Kathrine Svane Christiansen og Tine Engell Kjøller er alle på valg. Tine Engell Kjøller har valgt ikke at genopstille for næste periode og hendes plads skal således besættes af en anden.

Efterskoleforeningens bestyrelse består af ni medlemmer, og hvert bestyrelsesmedlem vælges for en treårig periode. Der er en række formelle krav, der skal opfyldes for at melde sit kandidatur. Hvis du vil være med i bestyrelsen, skal du sende din ansøgning senest torsdag 1. februar 2024 kl. 14.00. Se hvordan du ansøger her.

Der er samme frist for at indsende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Læs mere her.