Her er Efterskoleforeningens formand Torben Vind Rasmussens mindeord:

”Pas godt på skoleformen, jer selv og ikke mindst de unge”. Troels holdt sin sidste offentlige tale for bare seks uger siden, hvor han takkede af som formand for Efterskoleforeningen. Det var et typisk citat fra Troels. Han var dybt optaget af unge mennesker og deres mulighed for at få et godt og indholdsrigt liv.
”Jeg husker stadig, da jeg blev efterskolelærer. Intet var større. Man kommer gennem et år tæt på de unges hverdagsliv, og de er så afhængige af, hvordan vi går til dem. Når en voksen mand i dag kommer og siger, at det havde afgørende betydning, at han mødte mig som lærer, eller når en mor efter flere år kommer med en særlig hilsen om, hvad man har betydet for hendes barn, så er man klar over, at man kan gøre en forskel for et ungt menneske” sagde han bl.a. i et interview med efterskolebladet sidste år.

Hele Danmarks Efterskole var da også gennem mange år Troels’ slogan. Han ønskede brændende, at alle unge fik mulighed for at gå på efterskole. Og han gav al sin tid og energi på udbredelsen af skoleformen og levede det meste af sit voksne liv blandt landets 240 efterskoler. Han nåede at besøge de fleste. Både som lærer, forstander og formand for Efterskoleforeningen.

Troels var født og opvokset i Sønderjylland og blev som ung landbrugsuddannet, men skiftede spor og uddannede sig til lærer fra Herning Seminarium i 1988. Herefter var han lærer på hhv. Brejninggaard Efterskole og Glamsdalens Idrætsefterskole og blev i 1994 forstander på Sdr. Nærå Fri- og Efterskole. I 2007 blev han Efterskoleforeningens første formand på fuld tid.

Som menneske var han passioneret, ærlig og ikke bange for at tage ansvar. Og så var han ekstraordinært nysgerrig på sine omgivelser. Det gjaldt både i foreningslivet og lokalmiljøet, hvor han bl.a. sad i menighedsrådet for Sdr. Nærå Valgmenighed, og i samfundsudviklingen generelt. Han bragte om nogen globaliseringen og uddannelsespolitikkens begreber som konkurrencestat og arbejdsmarkedsfokus til debat i den frie skoleverden. Og han var en spydspids i arbejdet for at gøre efterskolerne mere åbne over for lokalsamfundene samtidig med, at han stod meget stærkt i kampen for efterskolernes frihed.

Ærligheden har vi i foreningen oplevet, både når Troels skulle tale sin sag over for politikere og modstandere, men også da han sidste år fik konstateret en kræftsvulst i hjernen. Gennem hele forløbet har han fortalt åbent om sygdommens udvikling og hans sorg over den.

Man kan ikke nævne Troels uden at nævne Anna Mette. Troels’ stærke hustru og støtte, som han har de fire børn Rasmus, Jonas, Mathilde og Andrea med. De skal nu undvære deres mand og far, og vi sender dem alle vores tanker og al vores medfølelse.

Troels’ resultater vil altid leve videre. Ingen har haft så stor indflydelse som ham på Efterskoleforeningens virke og udvikling gennem de seneste mange år. Han kæmpede altid for det, han troede på. Fra morgen til aften. 24/7.

Med første vers af Per Krøis Kjærsgaard og Rasmus Skov Borrings sang ”Giv os lyset tilbage,” vil vi for altid mindes Troels:

”Kloden har mange forskellige slags.
Alle må leve og dø.
Glæd dig – du er her alligevel nu!
Meningen er vel at så sine frø,
på en overladt stjerneø”.

Bisættelsen finder sted mandag d. 29. april kl. 13.00 fra Sdr. Nærå Valgmenighedskirke.

Æret være Troels’ minde.

På Efterskoleforeningens vegne,
Torben Vind Rasmussen,
formand