Af Katrine Friisberg

1. Alle rejser kan indeholde ligeværdige kulturmøder, som er med til at danne eleverne globalt. Alle rejser kan også reproducere fordomme. Selv i Danmark kan rejser nedbryde eller opbygge elevernes fordomme om mennesker, som er anderledes end dem selv. Derfor er det vigtigt at forberede eleverne på, hvordan de kan møde andre respektfuldt og at fortælle eleverne, at værdier og kulturer kan være forskellige, men alligevel lige meget værd.

2. Brug debriefinger i løbet af rejsen, så eleverne får mulighed for at fortælle om de små overskridelser af deres grænser, som de vil opleve, når de møder mennesker med andre værdier. Eleverne kan lynhurtigt skabe historier og fordomme, hvis de ikke får mulighed for at vende deres oplevelser og fortælle om, hvordan de selv oplevede det og reagerede på det. Saml f.eks. alle eleverne hver dag og lad dem fortælle om deres oplevelser. Spørg ind til, hvorfor de oplever situationen, som de gør, og hjælp dem til at se situationen fra en anden side.

3. Spørg jer selv, hvorfor I rejser. Rejser I for fællesskabets skyld, er det måske ikke vigtigt at tage langt væk, og en togrejse kan også være med til at styrke sammenholdet. Vil I opleve klimaforandringernes konsekvenser, er det heller ikke nødvendigt at tage til Indien eller Bangladesh. I Europa kan man både opleve havvandsstigninger og tørke, og vil I lidt længere væk, er der desuden mange muligheder i Nordafrika. Vil I have en unik oplevelse og anderledes kultur, kan Østeuropa være et oplagt rejsemål.

4. Inddrag eleverne i skolens klimaregnskab. Bed f.eks. eleverne om at regne på, hvor mange bøffer skolens flyrejse svarer til. På hjemmesiden travelandclimate.org. kan I beregne, hvor højt et CO2-aftryk jeres rejser sætter.

5. Klimakompenser for skolens rejser. Selv om det ikke er lige så godt som at lade være med at flyve, kan klimakompensation gøre en forskel. Se jer godt for, og klimakompenser gennem organisationer, som bruger de mest krævende standarder for kompensation, f.eks. Gold Standard eller VCS.

6. Overvej, hvordan I kan gøre jeres rejser mere klimavenlige.
Hvis I plejer at tage på tre flyrejser, kan det være, at I skal tage bussen eller toget den ene gang. Hvis I tager på én flyrejse, kan det være, I skal tage toget den ene vej. Derudover kan I indtænke en grøn vinkel i både sociale og faglige aktiviteter for at få en mere klimavenlig rejse.

7. Kan rejsen foregå med andet end fly? Det er oplagt at bruge rejserne til at åbne elevernes øjne for de muligheder, der er ved at rejse på andre måder end med fly. Vis dem værdien ved at kunne styrke fællesskabet i toget, mens de oplever landskabet forandre sig eller muligheden for at gøre flere stop på vejen med en bus. Det er samtidig vigtigt ikke at bruge løftede pegefingre, når I taler med eleverne om bæredygtige rejser. Forsøg at gøre klimavenlige rejser lige så eller endnu mere spændende og tiltalende end lange flyrejser.

8. Lev bæredygtigt på turen. Undersøg hjemmefra, hvordan I kan bo og transportere jer rundt mest bæredygtigt. Når Concitos Klimaambassade taler med elever og studerende, oplever de ofte, at unge har stor viden på klimaområdet, men efterspørger handlekompetencer. Spis f.eks. lokalt producerede produkter, evt. vegetarisk, og opsøg lokale klimaprojekter eller -virksomheder.

9. Få gratis besøg af projektet Grønne Studieture, som Concitos Klimaambassade og ungdomsfælleskabet GRO SELV står bag. Unge frivillige klimaambassadører besøger skoler og holder oplæg og workshops, hvor eleverne selv kan være med til at udvikle og planlægge grønnere rejser.

Kilder: Iben Jensen, lektor og ph.d. i interkulturel kommunikation ved Aalborg Universitet og Stefan Bruse thor Straten, projektleder af den grønne tænketank Concitos Klimaambassade