Hvordan forebygger vi seksuelt krænkende adfærd?

Torsdag den 15. juni kl. 14.50-15.50
C17 Folkeoplysningens Telt (i udkanten af Cirkuspladsen lige over for Domen)
Workshop

På denne workshop sætter vi fokus på krænkende adfærd og seksuelle grænser. Workshoppen tager udgangspunkt i dilemmaer og grænser for både den krænkede og den passive tilskuer.
Efterskolerne og Sex&Samfund har i samarbejde udviklet et samtale-værktøj om grænseoverskridende- og krænkende adfærd, hvor du får indsigt i og respekt for egne og andres personlige grænser. På workshoppen afprøver vi to af samtale-værktøjerne.

Moderator: Mie Ingerslev, konsulent i Efterskolerne og projektleder på 6dialoger

Skoleelevers meningsfulde fællesskaber

Fredag den 16. juni kl. 13.15-14.00
Folkemødets Fællesscene (B5)
Debat

De fleste unge trives, heldigvis! Ligesom resten af samfundet oplever skolerne en stigende gruppe børn og unge, som bøvler med livet og kæmper med alt fra lavt selvværd til utryghed, ved at begå sig i sociale sammenhænge. Unge fra alle hjørner af samfundet rammes af udsathed og ubehag.
I denne debat stiller vi bl.a. spørgsmålene:
• Kan meningsfulde fællesskaber skabe mere trivsel og udvikling for flere børn og unge?
• Hvilke konkrete handlinger kan vi gribe fat i som det første?
• Og hvad vil det betyde for børn og unges trivsel at afskaffe 10. klasse, som Reformkommisionen foreslår?
Publikum bliver inddraget i debatten undervejs. Vi skal finde fælles løsninger!

Ordstyrer: Rie Helmer Nielsen, journalist og kommunikationsrådgiver, tidl. tv-vært
I panelet: Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole, Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologiforening, Katrine Fylking, folkeskolelærer, Sidsel Bukh, friskolelærer, og Stine Bossen Davidsen, efterskolelærer.

Mangel på arbejdskraft: Rakubrænding eller regneark?

Lørdag den 17. juni kl. 12.00-13.00
Højskolernes telt
Frirumsdebat

Reformkommissionen anbefaler at afskaffe 10. klasse, indføre kortere kandidatuddannelser og give studerende mindre SU. Det handler bl.a. om at få flere folk i arbejde.
I Frirumsdebatten skal vi høre to forskellige bud på løsninger af de aktuelle samfundsudfordringer med bl.a. mangel på arbejdskraft. Måske er der alternative svar end de gængse?
Vi spørger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS, og Lene Tanggaard, professor og rektor på Designskolen Kolding.

Moderator: Sanne Baungaard Wiedemann, skoleleder på Amager Lilleskole.

Ungdomshøjen – mød efterskoleelever fra hele landet

Åben alle dage fra kl. 9.00
Ungdomshøjen styres af eleverne


Her er de foreløbige arrangementer på Ungdomshøjen:

Torsdag den 15. juni
Kl. 11.30-12.15: Verdensmålsløvernes hule. Kom og pitch din bæredygtige idé og få den vurderet af Verdensmålsløverne.
Kl. 17.00: Osted Efterskole: Giv slip – Lær at skide på, hvad andre tænker om dig
Kl. 17.45: Himmerlands Ungdomsskole: Bør hygiejneprodukter være gratis for at sikre økonomisk lighed?

Fredag den 16. juni
Kl. 9.00: Morgensang
Kl. 9.15: Folkemødemarch
Kl. 9.30-10.00 Lær at udvikle den gode idé. Workshop med Fonden for Entreprenørskab
Kl. 10.45: Baunehøj Efterskole: Silent podcasts: Udforskning af følelser gennem personlige historier
Kl. 11.30: Thorsgaard Efterskole: Hvor går de unge hen, når…
Kl. 12.15-13.00: Verdensmålsløvernes Hule. Kom og pitch din bæredygtige idé og få den vurderet af Verdensmålsløverne.
Kl. 15.30 Askov Efterskole: Aktiv politisk debat
Kl. 16.15: Osted Efterskole: Vi føler os ikke trygge – sexisme er ikke hygge
Kl. 17.45: Himmerlands Ungdomsskole: Morgendagens skole: Hvor skal vi hen med 10. klasse?

Lørdag den 17. juni
Kl. 9.00: Morgensang
Kl. 10.00: Baunehøj Efterskole: Samtalecafé for unge
Kl. 10.45: Faxehus Efterskole: Spræng fabrikken – et escaperoom om unge og klimaaktivisme