Efterskolens praksis under lup

Projektets centrale undersøgelsesmetode er kvalitative feltstudier af både mikro- og makro-cases på seks udvalgte efterskoler. Projektet følger fire elever på hver af de seks efterskoler i skolefagene dansk, samfundsfag, evt. matematik og religion), samt i profilfag og projektorienteret undervisning. Morgensamling, studiekreds, foredrag, fortælletime, elevdemokratiske aktiviteter, spisesituationer, lektiecafeer m.m. observeres også. Hertil kommer bl.a. en mindre survey med samtlige elever og lærere på de seks involverede skoler samt 25 tilfældigt valgte efterskoler samt en række forskningscirkler med lærere fra forskellige efterskoler, der arbejder sammen henover et halvt år med udvikling og afprøvning af forskellige perspektiver på undersøgelsesresultaterne.

Forskningsresultaterne præsenteres i bogen ’Efterskolens praksis under lup’, der udkom 28. februar 2020 på Forlaget Klim. Bogen kan bestilles her.