Efterskolernes køkkentjans
Nordea-fonden ønsker at støtte udviklingen i efterskolernes køkkener og styrke efterskoleelevers læring om mad, inddrage dem i madlavningen og styrke madfællesskaber. Nordea-fonden har tidligere støttet lignende projekter, blandt andet Madkulturens kursusforløb ’Køkkentjansen under lup’ i samarbejde med Efterskoleforeningen. 25 procent af landets efterskoler har allerede været igennem det succesfulde forløb, og nu er det tid til at få endnu flere med og løfte køkkentjansen til næste niveau!

Alle efterskoler kan nu søge Nordea-fonden om støtte til at komme på kursusforløb hos Madkulturen, bygge nye faciliteter… eller hvad der lige præcis skal til, for at eleverne på jeres skole bliver mere inddraget i madlavning.
Madkulturen har udviklet et nyt forløb, ’Køkkentjansens Klimakøkken’, som er en overbygning til ’Køkkentjansen under lup’.

Vækker det jeres interesse? Madkulturen og Efterskoleforeningen står klar til at hjælpe jer med at søge midler. 

Hvad kan I søge om?
Efterskolerne kan søge om støtte til finansiering af et kursusforløb hos Madkulturen samt til etablering af faciliteter, der understøtter elevernes læring om madlavning.

Bemærk: Fonden støtter ikke almindeligt vedligehold og fornyelse af faciliteter.

Kursusforløbet Køkkentjansen klimakøkken løber fra marts 2022 – august 2022 (lukket for tilmeldinger)
Kursusforløbet Køkkentjansen under lup løber fra september 2022 – april 2023

Sådan søger du
Efterskoler, der ønsker at være en del af køkkentjansen, skal sende en ansøgning til Nordea-fonden med beskrivelse af projektet. Ansøgningen skal indeholde budget, idé, formål, hvilke aktiviteter der indgår, målsætninger og målgruppe. Desuden skal der vedlægges et budget.

Vil I søge om deltaget i Madkulturens kursusforløb Køkkentjansen under lup, så læs om ansøgningsprocessen her

Nordea-fondens ansøgningsvejledning finder I her og I udfylder selve ansøgningsskemaet her.

Efterskoleforeningen giver vejledning til udfyldelse af ansøgningerne og rådgiver om faciliteter. Derfor skal det fremgå af hver ansøgning, at 8 % af det samlede beløb er betaling til Efterskoleforeningen.

Spørgsmål?
Så kontakt Madkulturens køkkentjans team
koekkentjansen@madkulturen.dk