Om kurset

Dato: 1. april 2023

Frist: 15. marts 2023

Hvordan åbner vi verden for de unge og præsenterer dem for det de ikke ved, at de ikke ved - og på en interessant og meningsfyldt måde? Hvordan styrker vi de unges robusthed og selvstændighed, så de styrkes i at tage en ungdomsuddannelse?
 
Undersøgelser viser at IBO-forløbet åbner elevernes orienteringer mod en større bredde af ungdomsuddannelser fordi eleverne gennem brobygningsforløbet bliver præsenteret for problemorienterede og kreative arbejdsformer, ledes på nye faglige stier og opdager nye muligheder.
 
 IBO er en nytænkning af Obligatorisk Selvvalgt Opgave og brobygning i ét sammenhængende innovationsdidaktisk forløb. Det særlige er, at forløbet tager sit udgangspunkt i elevperspektivet og fører eleverne på nye faglige opdagelser og viden om uddannelsesveje og egne kompetencer og styrker. IBO er en unik måde at skabe relation til et erhvervsfagligt felt på. IBO kan erstatte det obligatorisk brobygningsforløb.
 
Et IBO-abonnement indeholder kursusforløb for alle lærere, adgang til undervisningsmaterialer, brobygningssite og konsulentkoordinering til samarbejde med erhvervsskoler om IBO-brobygningsforløbet mm.
 
 
Læs mere om indholdet af et IBO abonnement her

Tilmelding til skoleåret 23/24

obs Der holdes Orienteringsmøde om IBO
Deltag i onlinemøde onsdag d. 8. marts kl. 13.00 – 14.00 og få mere at vide om vilkår for deltagelse - tilmelding her senest den 6.3.23.
 
For yderligere oplysninger kontakt IBO Konsulent Karin Skjøth, ksk@efterskolerne.dk eller tlf. +45 33 17 97 52 eller mobil 61750740