Om kurset

Dato: 8. marts 2023

Frist: 1. marts 2023

IBO er en nytænkning af Obligatorisk Selvvalgt Opgave og brobygning i ét sammenhængende innovationsdidaktisk forløb. Det særlige er, at forløbet tager sit udgangspunkt i elevperspektivet og fører eleverne på nye faglige opdagelser og viden om uddannelsesveje og egne kompetencer og styrker. IBO er en unik måde at skabe relation til et erhvervsfagligt felt på. IBO kan erstatte det obligatorisk brobygningsforløb.
Læs mere på www.ibo-modellen.dk 
 
Orienteringsmøde om IBO
Deltag i online møde onsdag d. 8. marts kl. 13.00 – 14.00 og få mere at vide om vilkår for deltagelse.
 
Tilmelding -senest den 1. marts 2023
 
Kursusforløbet
Læs mere her om kursusforløbet og vilkår for deltagelse her 
 
For yderligere oplysninger kontakt IBO Konsulent Karin Skjøth, ksk@efterskolerne.dk eller tlf. +45 33 17 97 52 eller mobil 61750740