Om kurset

Dato: 15. - 17. marts 2023

Vi besøger UWC Robert Bosch College i Freiburg og vil på studieturen have fokus på hvordan man som efterskole kan arbejde med global dannelse og udnytte kostskoledelen til at eleverne udvikler global dannelse. Herudover vil vi overvære en Model UN rollespils dag omhandlende FN.
 
Det der adskiller UWC-skoler fra andre internationale skoler er den diverse gruppe af elever, der kommer fra hele verden og med meget forskellige baggrunde, for at lære og bo sammen og for sammen at leve UWC-missionen: ”To make education a force to unite people, nations and cul-tures for peace and a sustainable future”. United World College's 18 skoler, fordelt på fire konti-nenter, udbyder uddannelse til over 9500 elever hvert år. Hver skole har dets egen unikke karak-ter og identitet, der også påvirkes af deres værtsland, konkrete placering, den kulturelle kontekst samt det omkringliggende samfund. 
 
UWC Robert Bosch College er blevet skabt i 2014 i samarbejde mellem ’Deutsche Stiftung UWC’ samt af ’Robert Bosch Stiftung’ og der går ca. 200 elever i alderen 16-19 år.
Skolen har et særligt fokus på bæredygtighed, som er afspejlet i det akademiske, livet uden for klasseværelserne samt de arkitektoniske valg, man har truffet, da man byggede skolen. 
Mangfoldighed og forskellighed er skolens vigtigste mål, hvilket betyder at over 90 nationalite-ter, som snakker mere end 60 sprog og repræsenterer all religiøse grupper går på skolen.
UWC Robert Bosch College tilbyder International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP), den internationale studentereksamen.
 

Tilmelding