Rådgivning af foreningens medlemmer via mail og telefon er betalt via kontingentet til foreningen. Herudover tilbyder Efterskoleforeningen nogle brugerbetalte konsulentydelser til efterskolerne:

  • Bisidder for ledelsen eller bestyrelsen ved møder med faglige organisationer i forlængelse af afskedigelsessager og eventuelt efterfølgende møde i Efterskolernes forligsnævn
  • Bisidder for ledelsen ved møder med Frie Skolers Lærerforening om påtænkte afskedigelser af TR-beskyttede medarbejdere
  • Bisidder for ledelsen ved videreførelse af forhandlinger i Børne- og Undervisningsministeriet om udmøntning af lokalløn.

En konsulent, der deltager som bisidder, er ikke det samme som en advokat, og skolen bør sammen med foreningens konsulent vurdere behovet for, at skolen i stedet møder med advokat. Ydelserne træder heller ikke i stedet for eventuel nødvendig revisor- og/eller advokatbistand, og konsulenterne påtager sig ikke egentlige sagsbehandlingsopgaver.

Møder, oplæg og workshops der bestilles af og afholdes på en enkelt skole:

  • Rådgivning om ansættelsesproces forud for rekruttering af ny forstander/medlem af ledelsen (ved møde og/eller workshops på skolen). Konsulenten deltager ikke i udvælgelsen af ansøgere eller i ansættelsessamtalerne
  • Rådgivning af bestyrelsen om opgaver og ansvar

De brugerbetalte ydelser er betinget af, at det er muligt indenfor rammerne af de til enhver tid værende konsulentressourcer og -kompetencer og under hensyntagen til, om sagen skønnes at kunne klares alene gennem telefonisk rådgivning.

Betaling
- Ved ovennævnte ydelser bidrager skolen til dækning af foreningens udgifter til konsulentens forberedelse og deltagelse i mødet med 7.000 kr. plus moms inkl. transport, hvis mødet holdes på skolen eller hos den faglige organisation.

- Holdes mødet hos Efterskoleforeningen eller i Undervisningsministeriet udgør betalingen 5.000 kr. plus moms.