Efterskoleforeningens konsulenter med speciale i personaleret tilbyder mod betaling at være bisidder for skolerne i følgende situationer:

• Til møder med FSL eller andre faglige organisationer i forbindelse med afskedigelsessager
• Til møder i Efterskolernes forligsnævn hvis en afskedigelse ender i forligsnævnet
• Til møder med FSL om påtænkte afskedigelser af TR-beskyttede medarbejdere
• Til møder i Børne- og Undervisningsministeriet om videreførelse af forhandlinger om udmøntning af lokalløn.

Efterskoleforeningen kan i situationer, hvor der ikke er ressourcer til at være bisidder, henvise til ekstern advokathjælp for skolens egen regning.

En konsulent, der deltager som bisidder, er ikke det samme som en advokat, og skolen bør sammen med foreningens konsulent vurdere behovet for, at skolen i stedet møder med advokat.

Ydelserne træder heller ikke i stedet for eventuel nødvendig revisor- og/eller advokatbistand, og konsulenterne påtager sig ikke egentlige sagsbehandlingsopgaver.

Det koster 7.000 kr. + moms, hvis Efterskoleforeningen skal deltage som bisidder for en efterskole. Prisen dækker forberedelse og deltagelse i mødet. Som udgangspunkt holdes møderne online, men der kan undtagelsesvis efter aftale arrangeres et fysisk møde på efterskolen eller hos den faglige organisation.

Efterskoleforeningen kan i situationer, hvor der ikke er ressourcer til at være bisidder, henvise til ekstern advokathjælp for skolens egen regning.