Mange skoler har en praksis om at kræve et gebyr for at fremsende et nyt afgangsbevis, når en tidligere elev har forlagt det gamle. Denne praksis er jævnfør gældende lovgivning ikke tilladt. Det er blevet præciseret i et hyrdebrev, som Undervisningsministeriet udsendte i november.

I hyrdebrevet bliver skolerne samtidig gjort opmærksom på, at de jævnfør Lov om Det Centrale Personregister er fuldt berettigede til at udstede et nyt afgangsbevis i de tilfælde, hvor eleven har fået nyt CPR-nummer.

Den tidligere elev kan for eksempel have fået nyt CPR-nummer på baggrund af et juridisk kønsskifte eller som offer for et identitetstyveri.

Læs mere her.