Det er endnu ikke for sent at søge om at blive en del af Efterskoleforeningens to-årige udviklingsprojekt om 10. klasse.

Formålet med projektet er at forbedre rammerne og indholdet for efterskolens 10. klasse ved at udvikle det boglige, praksisfaglige og medborgerskab i undervisningen. Projektet løber i skoleårene 2024/25 og 2025/26. Der vil være 4-5 dags-workshop pr. skoleår sammen med de andre deltagende skoler. Der bliver også mulighed for deltagelse på betalt kursus og netværksmøde med fokus på inspiration til undervisning i det boglige modul. Turen går efter planen til Tallinn i Estland i efteråret 2024.

Projektet er en læringsproces, og der vil derfor være lagt op til en høj grad af videndeling og sparring mellem efterskolerne.

Foreningen søger en bred repræsentation af skoler på parametre som idégrundlag, profil, geografi og elevantal og prøveform (10.klasse/10. årgang). Der er er plads til deltagelse fra ca. 15 skoler i projektet.

Læs meget mere om projektet her, hvor der også er link til tilmeldingsformular. De udvalgte skoler får besked om deltagelse primo marts.