Nordea-fonden uddeler 75 mio. kr. til projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. Der kan søges mellem 200.000 kr. til 1 mio. kr. til initiativer, der får byerne til at summe af gode liv. Det er et krav, at initiativerne skal komme mange til gode, bidrage til flere grønne og blå samlingssteder og styrke biodiversiteten i byerne. Det kan f.eks. være køkkenhaver, drivhuse, lommeskove, frugtlunde, byhaver, biodiversitetsoaser, byparker eller grønne samlingssteder.

Foreningen er blevet bedt om at sprede det gode budskab med efterskolerne, der også er i målgruppen for at søge ”Her gror vi -puljen”.

Der er i foråret to mulige deadlines, så fonden kan tage imod ansøgninger løbende og hurtigt få støttede projekter i gang. Hvis I søger inden 5/3 kl. 12.00 får I svar i april, og hvis I søger inden 16/4 kl. 12.00 får I svar i maj.

På fondens hjemmeside kan I læse meget mere om, hvordan I søger puljen. I kan også læse om allerede støttede projekter og derigennem få inspiration til, hvad man kan søge tilskud til.