Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har netop udsendt anbefalinger om brug af skærme i grundskoler og fritidstilbud. Anbefalingerne kommer efter et ønske fra børne- og undervisningsministeren.

Styrelsen har i sit arbejde inddraget eksterne eksperter og praktikere med viden om og erfaring med pædagogik, didaktik, digital og analog læring samt klasseledelse, for at kunne udarbejde anbefalingerne.

Derudover har styrelsen talt med børn og unge og set på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til skærmbrug generelt.

Efterskoleforeningen har været inviteret til to møder, hvor vi har haft mulighed for at fortælle om vores erfaringer og kommer med input til anbefalingerne.

Da anbefalingerne er målrettet den samlede grundskole, vil der være anbefalinger, der ikke nødvendigvis passer til kostskoleformen og efterskolernes specifikke målgruppe, men der vil forhåbentlig være inspiration at hente også til efterskolerne.

Find publikationen her og læs mere om arbejdet her.