Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort sin tilsynsplan for 2024, der giver et samlet billede af det tilsynsarbejde, som styrelsen har planlagt i år for alle institutioner inden for undervisningsområdet. For efterskolerne er der planlagt knap så meget tilsyn som normalt. Vi gennemgår her de områder, der er nævnt i tilsynsplanen. Styrelsen kan desuden iværksætte enkeltsagstilsyn på baggrund af henvendelser fra f.eks. forældre eller skoler.

10. klasse
Styrelsen har planlagt et tematisk tilsyn med undervisningen i 10. klasse. Formålet med tilsynet er at undersøge, hvorvidt skolerne lever op til reglerne om, at undervisningen i 10. klasse skal stå mål med folkeskolens undervisning i 10. klasse. I forbindelse med et tematisk tilsyn med 10. årgang (uden folkeskolens FP10-prøver) i 2022 udgav Styrelsen denne publikation, der bl.a. gennemgår forskellen på krav til indhold i 10. klasse og 10. årgang.

Udskrivninger
Styrelsen vil fortsat have fokus på udskrivninger. De skriver i planen, at de også i 2023 har modtaget henvendelser fra forældre, hvis børn er blevet udskrevet uden forudgående inddragelse, hvilket kan indikere, at loven ikke overholdes alle steder. Styrelsen vil derfor fortsat have fokus på, om skolerne overholder reglerne om inddragelse forud for udskrivning, herunder om der er behov for yderligere vejledninger. Den nye vejledning om udskrivninger fra juni 2023 finder I her.

Økonomi
Styrelsen fører løbende tilsyn med skolernes økonomi. Formålet er med baggrund i finansielle og ikke-finansielle nøgletal og indikatorer at identificere institutioner, som kan have økonomiske eller administrative udfordringer. Screeningen omfatter blandt andet nøgletal, der belyser institutionernes gældsætning, likviditetsberedskab og aktivitetsudvikling i forhold til det foregående regnskabsår.

Vedtægter
Styrelsen gennemfører desuden årligt et stikprøvebaseret tilsyn med, om lovgivningens krav til vedtægternes indhold og offentliggørelse er opfyldt. Vedtægtstilsynet vil i 2024 blive gennemført stikprøvevis inden for hvert skole- og institutionsområde. Læs mere om krav til vedtægter her.

Den samlede tilsynsplan for 2024 kan læses her.