Satserne fremgår af Finansministeriets cirkulære om satsregulering af 18. december 2023, der er gældende pr. 1. januar 2024.

De vigtigste satser er transportgodtgørelse og time-dagpenge:

Kørsel

  • Almindelig godkendt kørsel i Danmark og kørsel i udlandet: 2,23 kr. pr. km
  • Kørsel i henhold til bemyndigelse i Danmark ind til 20.000 km i et kalenderår: 3,79 kr. pr. km.
  • Over 20.000 km i et kalenderår: 2,23 kr. pr. km.
Tjenesterejseaftalen og måltidsgodtgørelse
Formålet med tjenesterejseaftalen er at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser. På tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning, eller varer mindre end 24 timer, refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation.

På tjenesterejser over 24 timer kan der udbetales time- og dagpenge, som skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet (fx bus og taxi) o.l. Se cirkulærets bilag 4.

Time- og dagpenge på tjenesterejser i Danmark
Fuld dagpengesats for tjenesterejser over 24 timer: Pr. døgn 494 kr. Timer herudover: Timepenge 20,58 kr. Hvis skolen yder samtlige måltider gratis, reduceres time-dagpengesatsen til 123,50 kr. pr. døgn. Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (74,10 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 148,20 kr.).

Time- og dagpenge på tjenesterejser i udlandet og i Grønland 
Fuld dagpengesats for tjenesterejser i udlandet over 24 timer: Pr. døgn 574 kr. Timer herudover: Time-penge 23,92 kr. Hvis skolen yder samtlige måltider gratis, reduceres time-dagpengesatsen til 143,50 kr. Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (86,10 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 172,20 kr.). Bemærk, nogle lande kan have lavere satser, se cirkulærets bilag 3

Ovennævnte beløb kan udbetales skattefrit, når der er hjemmel til det i overenskomsten – herunder i
cirkulæret om tjenesterejseaftalen.

Cirkulære om satser for tjenesterejser i 2024
Cirkulære om tjenesterejseaftalen