Medarbejder- og Kompetencestyrelsen meldte d. 30. april den nye sats ud for husleje. Huslejestigningen er beregnet til 1,9 pct. i forhold til det hidtil gældende bidrag inklusiv tidligere reguleringer.

Varslingen af det forhøjede bidrag til medarbejdere i tjeneste- eller lejeboliger skal ske med tre måneders varsel. Hvis skolen først når at varsle huslejestigningen i juni, kan huslejestigningen først gælde fra 1. oktober 2024.

Læs cirkulære om regulering af boligbidrag her