Efterskoler har forskellige muligheder for at være helt eller delvis prøvefri. Når efterskolen vælger at blive prøvefri, eller alternativt har været prøvefri og bliver prøveafholdende, skal Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) have besked, når det handler om ændringer i 8. og 9. klasse. Det gælder også for ændringer omkring prøver i historie og kristendomskundskab. Vi gennemgår her reglerne.

8. og 9. klasse
Som udgangspunkt skal efterskoler afholde folkeskolens prøver i 8. og 9. klasse, ligesom eleverne skal gå til alle obligatoriske prøver.

Er man prøveafholdende efterskole kan skolen vælge ikke at afholde prøve i to af de ellers obligatoriske udtræksfag:

  • Man kan vælge ikke at give undervisning i kristendomskundskab, hvis det er uforeneligt med skolens værdigrundlag, og derved heller ikke aflægge prøve i faget
  • Man kan vælge ikke at aflægge prøve i historie, hvis det at aflægge prøve i historie er uforeneligt med skolens værdigrundlag (undervisning i historie skal gives).

Skoler der ikke afholder prøve i kristendomskundskab og/eller historie, udtrækker et andet fag inden for den humanistiske fagblok i forbindelse med 9. klasses-prøverne.

Efterskoler har også mulighed for slet ikke af afholde prøver i 8. og 9. klasse, altså være helt prøvefri. Vælger man at være prøvefri i 8. og 9. klasse gælder det for alle elever på de to årgange.

Skoler, der ”ændrer status” for kommende skoleår 2024/25 skal senest d. 15. juni forud for skoleåret meddele STUK dette. Det fremgår af kapitel 11 i Prøvebekendtgørelsen. Konkret skal skolen give styrelsen besked, hvis:

  • Man har været prøvefri i 8. og 9. klasse og begynder af afholde prøver i 8. og 9. klasse
  • Hvis man har været prøveafholdende i 8. og 9. klasse og overgår til at være prøvefri
  • Hvis man har været prøvefri i historie og begynder at afholde prøve i historie
  • Hvis man har været prøveafholdende i historie og ønsker at være prøvefri i historie
  • Hvis man har været undervisnings- og prøvefri i kristendomskundskab og begynder at undervise og afholde prøve i kristendomskundskab
  • Hvis man har undervist og afholdt prøve i kristendomskundskab og ønsker at være undervisnings- og prøvefri i kristendomskundskab

Det er kun i forbindelse med, at skolen ændrer status jf. ovenfor, at styrelsen skal have besked.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om prøver på efterskoler. Skriv til fp@stukuvm.dk hvis man skal orientere styrelsen om ændringer. De kan også kontaktes på 33 92 61 00.

Husk også at det skal fremgå af skolens hjemmeside, hvis skolen er prøvefri, enten generelt eller i historie og/eller i kristendomskundskab.

10. klasse/10. årgang
På 10. klassetrin har man to muligheder, der godt kan kombineres på skolen (men ikke for den enkelte elev):

  • Undervisning i en 10. klasse jf. folkeskoleloven. Her skal eleverne modtage stå mål med-undervisning i de tre obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk samt 1) lave OSO og 2) i brobygning eller i en kombination af brobygning og praktik. Eleverne skal desuden tilbydes prøver i de tre fag, men det er ikke et krav, at eleven afslutter med prøverne. Der er også mulighed for at aflægge prøver på 9.-klasseniveau i 10. klasse og tilbyde andre 10. klasses-prøver som f.eks. tysk og fysik/kemi.
  • Undervisning i 10. årgang uden FP10-prøver men gerne med skolens egne prøver. Elever, der har modtaget undervisning i en 10. årgangs-klasse kan ikke afslutte med 10. klasses-prøver.

Læs mere her om forskellen på 10. klasse og 10. årgang i styrelsens opsamling på tilsyn med 10. årgang.

Styrelsen skal ikke have besked om ændringer omkring prøver i 10. klasse/10. årgang.