Efterskoleforeningen har i samarbejde med FSL udarbejdet tre nye standardansættelsesbreve som lever op til de nye krav i ansættelsesbevisloven. De nye ansættelsesbreve skal gøre det nemmere for skolerne at vælge den korrekte form for ansættelse for en given lærer. I stedet for ét ansættelsesbrev til både månedslønnede og timelønnede lærere, findes der nu i stedet tre forskellige – henholdsvis ansættelsesbrev til månedslønnede lærere, ansættelsesbrev til timelønnede lærere og et tilkaldebevis til tilkaldevikarer.

Der er i forbindelse med revisionen også lavet en række mindre sproglige rettelser.

Den nye ansættelsesbevislov udvider arbejdsgivers pligt til at give oplysninger om ansættelsesvilkårene for medarbejdere. Det gælder bl.a. oplysninger om, hvilke orlovsregler medarbejderen er omfattet af, og hvilke socialsikringsinstitutioner, der modtager sociale bidrag knyttet til ansættelsesforholdet (fx Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikring (AES) mv. Disse oplysninger er tilføjet de nye ansættelsesbreve.

Med den nye ansættelsesbevislov skal medarbejdere have et ansættelsesbrev, hvis deres arbejdstid udgør mere end 3 timer i gennemsnit pr. uge i en periode på 4 uger. Ansættelsesbrevet skal udleveres senest 7 dage efter ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Læs mere i cirkulæret om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Ansættelsesvilkårene for den enkelte lærer ændres ikke ved overgangen til de nye ansættelsesbreve. Der er alene tale om en opdatering af de standardvilkår/oplysninger, der skal fremgå af ansættelsesbrevet, og der er således ikke tale om en indholdsmæssig ændring.

Loven træder i kraft den 1. juli 2023, og har kun virkning for medarbejdere, som tiltræder på eller efter denne dag. Skolerne skal derfor sikre sig, at alle medarbejdere der ansættes den 1. juli 2023 eller derefter får ansættelseskontrakter, der overholder lovens nye krav.

Hvis medarbejdere, der er ansat før denne dato, selv henvender sig, har de også krav på et opdateret ansættelsesbevis.

De nye standardansættelsesbreve finder man i foreningens leksikon

TAP-ansættelsesbrevene bliver også revideret og forventes at ligge klar i leksikon inden sommerferien.