For at yde optimal rådgivning justerer vi en anelse i den måde, vi yder rådgivning på.

Fra og med uge 11 vil det om fredagen ikke være muligt at blive stillet videre til de fire konsulenter Bjarne, Hanne, Julie og Sine i Team skoledrift og jura. Vi tager fortsat telefoner mandag-torsdag fra 10.00 til 12.15 og fra 13.00 til 15.00, medmindre vi er optaget af møder eller andre opgaver.

Ved at koncentrere telefontiden til fire dage, får vi mere tid til dels at ringe skoler op, der har brug for en grundigere rådgivning, f.eks. i forbindelse med større afskedigelsesager, dels at svare på de mange skriftlige henvendelser, vi får på mailen.

For at kunne yde den bedst mulige rådgivning til skolerne har vi desuden følgende opfordringer:

  • Ring på 33 12 86 80, hvis skolen har brug for rådgivning i mindre afgrænsede problemstillinger, der bedst kan klares over telefonen.
  • Send en mail til raadgivning@efterskolerne.dk, hvis der er brug for et skriftligt svar på en konkret problemstilling.
  • Ved større komplekse sager, herunder ikke mindst i afskedigelsessager, vil vi altid gerne først kontaktes på mail med en kort beskrivelse af sagen. Det giver os mulighed for at aftale et telefonmøde, hvor der er tid til grundig rådgivning, ligesom vi på forhånd kan bede om eventuelle dokumenter, der er nødvendige for at kunne rådgive.
  • Har I ringet forgæves uden at komme igennem til en konsulent, så send en mail til raadgivning@efterskolerne.dk og bed om at blive ringet op.
  • Når I ønsker en opringning, så oplys altid skolens navn, telefonnummer samt kort hvad sagen drejer sig om. Det sidste er vigtigt af hensyn til fordeling af sagerne i teamet.
  • Når I henvender jer skriftligt, så skriv altid til raadgivning@efterskolerne.dk og ikke til konsulenternes personlige e-mails. På den måde har vi de bedste muligheder for at fordele sagerne mellem os.
  • Skal skolen sende dokumenter med personfølsomme oplysninger, skal I bruge foreningens fildrop. Der er link til fildrop i konsulenternes mail-signatur.

Vi håber, at I vil tage godt imod de nye tiltag. Vi ved, at det er rarest med en hurtig afklaring over telefonen, men vi prøver med tiltagene her at skelne klarere mellem de små spørgsmål, der hurtigt kan besvares over telefonen, og de mere komplekse sager, som kræver mere grundig rådgivning.

Vi forsøger at besvare alle henvendelser inden for 3 hverdage, men der kan være spidsbelastninger, hvor svar-tiden vil være længere.

Husk også, at vi i foreningens leksikon har samlet 150 artikler inden for skoledrift.

Brug også Facebook-gruppen ”Kontoransatte i Efterskolen”, der er en netværksgruppe, hvor administrative medarbejdere på efterskolerne hjælper hinanden. Foreningens konsulenter rådgiver ikke i gruppen, men godkender medlemmer af gruppen og holder løbende øje med, hvad der rører sig på skolerne.