I denne uge har regeringen sammen med de fleste af folketingets partier indgået en aftale om styrkelse af folkeskolen. Dele af aftalen får eller kan få betydning for efterskolerne, da vi bl.a. på prøveområdet følger folkeskolens regler.

I denne artikel gennemgår vi overordnet de vigtigste ændringer, der kan få betydning for efterskolerne. Det er også angivet, hvornår man forventer, at ændringerne vil træde i kraft.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at sige, at der alene er tale om en politisk aftale. Alle delaftalerne skal nu omsættes til lovforslag, der skal behandles og vedtages i Folketinget og derfor kommer der også til at gå tid, inden ændringerne træder i kraft.

Fornyelse og slankning af folkeskolens Fælles Mål (2027/28)
I januar blev der nedsat en ekspertgruppe, der skal se på, hvordan de nuværende Fælles Mål i folkeskolen (som de fleste efterskoler følger) kan erstattes af slankere og mere enkle lærerplaner. Frem mod at det arbejde er færdig, er man blevet enige om, at de 866 bindende færdigheds- og vidensområder gøres vejledende og dermed ikke bindende. Denne del vil sandsynligvis gælde allerede fra januar 2025.

Indførelse af et nyt praktisk/musisk valgfag i 8. og 9. klasse (fra 2027/28)
Et nyt praktisk/musisk valgfag i 8. og 9. klasse skal supplere det eksisterende praktisk/musiske valgfag i 7. og 8. klasse. Efterskolerne har særlige regler om, hvor mange praktisk/musiske valgfag, der skal udbydes i dag. Vi ved endnu ikke, hvordan vi bliver stillet i forhold til et nyt valgfag i 7.-8. klasse.

Teknologiforståelse som ny faglighed (fra 2027/28)
Teknologiforståelse skal integreres i udvalgte eksisterende fag. Det skal desuden udbydes som et femte to-årigt praktisk/musisk valgfag i udskolingen. Igen kan der blive særlige regler for efterskolerne, som vi endnu ikke kender.

Erhvervspraktik for alle (fra 2025/26)
Erhvervspraktik skal gøres obligatorisk for alle elever i folkeskolen. Forløbet skal vare fem dage og kan enten ligge i 7., 8. eller 9. klasse. Det er ikke afklaret, om dette krav kommer til at gælde på efterskoler.

Færre prøver i 9. klasse
Derudover bliver efterskolerne med sikkerhed omfattet af den nye aftale om prøver, hvor der bliver færre prøver i 9. klasse (fra 2025/26)

  • De otte obligatoriske prøver i 8. og 9. klasse reduceres fra otte prøver til seks prøver.
  • Antallet af udtræksprøver reduceres fra to til én.
  • Mundtlig engelsk går fra at være en bunden prøve til at blive en udtræksprøve.
  • Idræt bliver et prøveløst fag.
  • De skriftlige udtræksprøver fjernes, og de to udtræksblokke sammenlægges til én udtræksblok (fremover 6 fremfor 11 mulige udtræksprøver).

Læs mere om den politiske aftale på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.