Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Køb bæredygtigt ind

Hvis jeres efterskole har en aftale med Skoleindkøb, kan I tænkte bæredygtigt, når I træffer jeres valg om indkøb af varer og tjenesteydelser. Læs mere her.