I anledning af 100-året for Genforeningen og den dansk-tyske grænsedragning
inviterer FALIHOS, Grænseforeningen, Nationalmuseet og Clio til en
praksisorienteret temadag på Nationalmuseet den 14. april 2020, kl. 10-15.
Læs mere