I facebookgruppen for efterskolevejledere har der været flere henvendelser vedrørende manglende mulighed for at logge på Optagelse.dk. Det har vist sig, at nogle skoler ikke havde oprettet sit 10. klasse-udbud for det kommende skoleår på Optagelse.dk. Deadline var 28. november 2022. Hvis I stadig oplever problemer med dette, så kontakt supporten for Optagelse.dk, så hjælper de jer videre.