I 2025 er efterskolerne en stærk overgang til ungdomsliv og uddannelse for alle 14-18-årige

  • Vi vil være anerkendt for at være et tilgængeligt tilbud for alle børn og unge, herunder de unge, der har det sværest i samfundet.
  • Vi vil arbejde for at skabe et mere sammenhængende udskolingstilbud for 8., 9. og 10. årgang.

I 2025 er efterskolerne en central værdibaseret aktør i unges liv og uddannelse

  • Vi går forrest i at udvikle eleverne til kritiske og engagerede medborgere, der tager ansvar for både det lokale og globale samfund. Herunder arbejder vi som skoleform aktivt for at nå klimamålene i 2030.
  • Vi kæmper for, at efterskolernes værdier i højere grad afspejles i den offentlige debat om unges trivsel og uddannelse.

I 2025 er foreningen et attraktivt fællesskab for alle medlemmer

  • Vi har udviklet en målrettet kursusprofil til alle medlemsgrupper.
  • Regionerne er et stærkt omdrejningspunkt for alle medlemsgrupper.
  • Vi vil styrke sammenhængen mellem efterskolerne og deres folkelige bagland.