• Antal

  234 elever

 • Skoletype

 • Årgang

  10, 11

 • Landsdel

  Fyn

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Skolen har plads til dine meninger samt til kreative og fysiske udfoldelser. Vi har linjefagene kunst, fodbold, basketball og rejseprojektlinjen WorldWide og fra skoleåret 24/25 også håndbold . Du har minimum 8 timer ugentligt med din linje. Motto: Bøvl og Begejstring! Alle linjer har en oversøisk rejse. Fri og uafhængig skole.

Bøvl og Begejstring
Skolen er det rigtige valg for unge, der ønsker reel indflydelse, og som ønsker at udfolde sig fysisk og bruge deres musisk/kreative sider.

Et ophold på Efterskolen ved Nyborg er ikke blot et skridt i uddannelsesforløbet. Det også en oplevelse fuld af udfordringer, glæder og sorger, bøvl og begejstring.

Værdigrundlaget i stikord
Åbenhed og demokrati, fællesskab, deltagelse og ansvar, livsduelighed, refleksion og kritisk stillingtagen, selvtillid, lige vægtning af boglige fag og kulturfag, kulturmødet. EvN Kodeks er; 1) Bidrage til fællesskabet, 2) Være en god kammerat og 3) Passe godt på skolen.

Basketball, fodbold, kunst, Håndbold og WorldWide. 
Ud over de almindelige skolefag (Afgangsprøven og 10. klasseprøven) har vi linjefagene, som hver især har mindst 7-8 ugentlige lektioner.

Rejser
Alle linjer rejser over Atlanten. 

håndboldlinjen er planen at tage til Lanzarote i efteråret og en tur mere et sted i Europa i løbet af foråret. Der skal trænes målrettet og vi kommer til at deltage med hold både i Efterskoleturneringen og DHF.

kunstlinjen arbejdes med forskellige billedmæssige udtryk, og der laves udstilling her og i udlandet. Der indgår en studierejse til New York.

basketball handler det om at træne seriøst og spille kampe i DBBFs landsdækkende række. Der indgår en tur til Canada eller USA. Vi har egen hal. 

fodboldlinjen trænes målrettet, og der deltages i forskellige turneringer. Der indgår en udlandstur til Florida, hvor man spiller kampe. På begge sportslinjer er der rige muligheder for ekstra træning.

WorldWide - Rejse- og Projektlinjen 
I stedet for linjefag arbejdes der her projektorienteret med kultur- og samfundsforhold i Frankrig eller Spanien og i Chile. Dette følges op med rejser til de to lande. Nøgleordene er kulturmødet, problemorientering, informationssøgning og formidling.
Desuden er der almindelige skolefag.  

Valgfag I øvrigt tilbydes en række valgfag, f.eks.: Padel, sportspsykologi, fransk, tysk, spansk, krea, helårsbadning, "Det muntre køkken", styrketræning, boldspil og zumba mv. 

Skoleåret indeholder en skirejse til Folgaria

Læs mere

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
 • Billedkunst
 • Billedkunstlinje
 • Keramik
 • Maleri
 • Skulptur
 • Tegning
 • International linje
 • Kulturforståelse
 • Rejser
 • Verdensborgerskab
 • Journalistik
 • Journalistiklinje
 • Basketball
 • Basketballlinje
 • Fitness
 • Fodbold
 • Fodboldlinje
 • Håndbold
 • Håndboldlinje
 • Pigebasket
 • Pigefodbold
Omkring 3 timer om ugen
 • Musik
 • Sammenspil - rytmisk
 • Fransk
 • Spansk
Mindre end 3 timer om ugen
 • Biologi
 • Fysik
 • Geografi
 • Kemi
 • Filosofi
 • Psykologi
 • Religion
 • Fransk
 • Tysk
 • Absurdteater
 • Basketball
 • Basketballlinje
 • Billedkunst
 • Billedkunstlinje
 • Biologi
 • Drama
 • Dramalinje
 • Filosofi
 • Fitness
 • Fodbold
 • Fodboldlinje
 • Foto
 • Fransk
 • Fysik
 • Fysisk og mental træning
 • Geografi
 • Glas
 • Håndbold
 • Håndboldlinje
 • Historie
 • Hørelære
 • International linje
 • Journalistik
 • Journalistiklinje
 • Kemi
 • Keramik
 • Kulturforståelse
 • Kulturhistorie
 • Maleri
 • Medborgerskab
 • Musical
 • Musik
 • Musiklinje
 • Performance
 • Pigebasket
 • Pigefodbold
 • Psykologi
 • Rejser
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Sammenspil - rytmisk
 • Skuespil
 • Skulptur
 • Spansk
 • Sprog
 • Street basketball
 • Teater
 • Teaterlinje
 • Tegning
 • Tysk
 • Udveksling
 • Verdensborgerskab
 • Video
 • Videokunst
Kontakt
Efterskolen ved Nyborg

Ringvej 5

5800 Nyborg

Social media
Charlotte Appel

Bestyrelsesformand

Søren Munk

Forstander

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises