• Antal

  113 elever

 • Skoletype

 • Årgang

  8, 9, 10

 • Landsdel

  Jylland

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Efterskolen Kildevæld er en skole, kendetegnet ved livsglæde og en masse sport, dans og musik, med stærke værdier, styr på fagligheden og gode fysiske rammer, med bla. egen kunstgræsbane, musikstudie og sportshal.

Skolens beliggenhed og historie
Efterskolen Kildevæld ligger i udkanten af Kolding by og blev i sin nuværende form indviet i 1981, i de mellemliggende år er skolen flere gange blev udvidet og ombygget og fremstår i dag som en moderne skole med gode fysiske rammer.

Skolen har i dag plads til 113 elever.

Efterskolen er startet i 1956 og har sit ideologiske afsæt i Apostolsk Kirke, som er en af mange anerkendte evangeliske frikirker i Danmark. Efterskolen Kildevæld vedkender sig på alle måder sit kristne ståsted og ønsker at stå for en glad og positiv kristendom.

Skolens mål er:

 • at give teenagere oplevelser og venner for livet, i et skolemiljø præget af livsglæde, excellence og fokus på den enkeltes stærke sider. 
 • at være en skole med en stærk faglig profil, som ønsker at se eleverne blomstre og udvikle sig rent fagligt, uanset den enkeltes udgangspunkt og faglige niveau. I den nyligt offentligtgjorte CEPOS rangering, over hvor gode skoler er til at rykke deres elever rent fagligt, er vi flot placeret.

Skolens miljø
Skolens beliggenhed og faciliteter giver rig mulighed for et spændende og afvekslende efterskoleliv, hvad enten man er til hygge, sport eller kreativ udfoldelse.

Under efterskoleopholdet er man en del af en ”familiegruppe” på ca. 7-8 elever, med en tilknyttet kontaktlærer, hvilket er med til at gøre opholdet trygt og overskueligt specielt i starten af skoleåret.

Kildevæld er en sportsefterskole hvor man kan udfolde sig i en masse spændende retninger, både for sjov og som seriøs sportsudøver.

Kildevæld er også en musisk skole hvor sang, musik og lovsang har høj prioritet, hvilket bla. udmøntes i den årlige opsætning af et flot show, aktiviteterne understøttes af skolens store samlingssal, øvelokale og lydstudie, samt ikke mindst dygtige undervisere inden for musik, sang og teater.

I løbet af skoleåret er vi alle på to/tre spændende udenlandsrejser, samt på en række mindre ture og udflugter inden for landets grænser.

Fra skoleåret 09/10 har Kildevæld været helt igennem røgfri skole, hvilket er et klart ønske om at understøtte skolens sunde og sportslige profil.

Skolens undervisningstilbud
Skolen tilbyder undervisning i 8. – 11. klasse til elever i alderen 14 – 18 år, de boglige skolefag afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøver efter 9. og 10. klasse. Vi prioriterer at eleverne får tid og rum til at lave lektier, bla. gennem en daglig lektietime, med mulighed for målrettet lektiehjælp.

For at tilgodese både alle vore dygtige elever og elever med faglige udfordringer i et fag er der fuld niveaudelig i hovefagene. 
Vælger du 10. kl. på Kildevæld, så vil du obligatorisk skulle have dansk, matematik og engelsk som prøvefag, ud over dette vil du kunne vælge en række interessefag, kultur og samfund, rejser/ekskursioner osv.

Du kan også vælge en eksamensfri 10., som udbyder undervisning i frivillighed i forening, nødhjælp og social arbejde, hvilket foregår i Danmark, USA og diverse steder i Europa. Linjen er Believe klassen.

NYT! Skoleåret 2023 - 2024 starter Efterskolen Kildevæld et samarbejde med Kolding Talent (Kolding Kommunes Elitesport). Du kan nu dyrke din idræt på eliteplan mens du går på efterskole. Tilbuddet hedder KLUBLINJEN.

Ud over de gængse skolefag (dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, naturfag, historie, kristendom og samfundsfag) tilbydes en lang række spændende linie-/valgfag.

Spændende linie-/valgfag

På Kildevæld kan man vælge mellem fire spændende linier: fodbold, dans, musik og 10. prøvefri (Believe) kombineret meed en lang række valgfag bla. badminton, spinning, løb, zumba, volleyball, kreaværksted, medieteknik m.m.

På det sportslige område har fodbold højest prioritet både for piger og drenge, med uddannede trænere og træning 3 gange om ugen & kamp mindst en gang om ugen i sæsonen. I sommeren 2018 har vi anlagt en helt ny full size kunstgræsbane med lys, hvor kampe og træning foregår året rundt.

Musikmiljøet er fri med mulighed for lyd- og videostudie. Dagens musik er stilen, hvor musikken produceres enten akkustisk eller via computer.

Dansen er hovedsagligt showdance med bl.a. øvelser i spejlsale.

Believe (10. klasse prøvefri) som er en integreret del af Kildevæld, hvilket udmøntes i ønsket om at gøre en forskel både lokalt og på rejser til England, Rumænien og Indien (skoleåret 2023-2024).

På vores Facebook-side kan du se en masse billeder fra livet på Kildevæld

Læs mere
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Samfundsfag
 • eSport
 • Guitar
 • Musiklinje
 • Sammenspil - rytmisk
 • Sang
 • Lektiehjælp
 • Tilbud til ordblinde
 • Dans
 • Danselinje
 • Fodbold
 • Fodboldlinje
 • Pigefodbold
Omkring 3 timer om ugen
 • Billedkunst
 • Fysik
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Medie
 • Elektronisk musik
 • Lyd og lys
 • Lydteknik
 • Sang
 • Sangskrivning
 • Motion
 • Pigefodbold
 • Svømning
 • Tennis
 • Tysk
Mindre end 3 timer om ugen
 • Billedkunst
 • Drama
 • Ture
 • Håndarbejde
 • Sangskrivning
 • Solosang
 • Løb
 • Adventure
 • Alternativ 10. klasse
 • Atletik
 • Badminton
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Børneteater
 • Businesslinje
 • Cambridge - Advanced
 • Dans
 • Danselinje
 • Drama
 • Eksistens
 • Elektronisk musik
 • eSport
 • Filmproduktion
 • Fodbold
 • Fodboldlinje
 • Fransk
 • Fysik
 • Geografi
 • Guitar
 • Håndarbejde
 • Håndbold
 • Historie
 • Idræt
 • Kemi
 • Klaver
 • Køkken
 • Kor
 • Kristendomskundskab
 • Kulturhistorie
 • Lektiehjælp
 • Løb
 • Lyd og lys
 • Lydteknik
 • Medborgerskab
 • Medie
 • Motion
 • Musik
 • Musiklinje
 • Musikproduktion
 • Musikteori
 • Musikvideo
 • Naturvidenskab
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Outdoor
 • Pigefodbold
 • Rejselinje
 • Rejser
 • Samfundsfag
 • Samfundsfagslinje
 • Sammenspil - rytmisk
 • Sang
 • Sangskrivning
 • Smykker
 • Solosang
 • Svømning
 • Tennis
 • Tilbud til ordblinde
 • Troslære
 • Ture
 • Tysk
Kontakt
Dorte Toudal Viftrup

Bestyrelsesformand

Kamilla Seerup

Forstander

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises