• Antal

  135 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  9, 10

 • Landsdel

  Jylland

Om skolen

Fællesskabet er lige her, hvor vi er - sammen. På Frøstruphave Efterskole finder vi hinanden, for det er tiden sammen, der tæller. Og sammen bliver vi klogere. På hinanden, på os selv og på livet. Sammen spreder vi vingerne ud, og svæver. Båret af Guds kærlighed. Båret af fællesskabet.

Frøstruphave Efterskole ligger omgivet af skove og marker i det vestjyske landskab nord for Varde. Skolen blev oprettet af Indre Mission og KFUM & KFUK i Vestjylland i 1983. 

Boglig og kreativ 
Vi lægger stor vægt på, at eleverne får mulighed for at dygtiggøre sig, hvad enten de går på 8.-, 9.- eller 10. årgang. Samtidig vil vi også gerne udvikle elevernes syn for og evner indenfor mange forskellige kreative områder, og derfor tilbyder vi en bred vifte af praktisk/ kreative fag, som eleverne vælger uafhængig af klassetrin. Disse tilbud kan variere fra år til år. Vores 10. årgang, som vi kalder Frem10, er prøvefri, og vi arbejder tværfagligt, projektorienteret og målrettet mod ungdomsuddannelserne.

Grøn Gren - er vores specialklasse, og den er målrettet unge med særlige boglige og indlæringsmæssige behov. Det er et tilbud til dem, der igennem skoleforløbet har modtaget specialundervisning og som har svært ved at klare især de boglige undervisningskrav på lige fod med jævnaldrende.

En kristen skole 
Vores kristne værdigrundlag er synligt. Det kristne livs- og menneskesyn præger både undervisning og fritid på skolen. Vi ønsker at give eleverne mulighed for personligt at møde og tage stilling til evangeliet om Jesus Kristus. 

Læs mere
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se videoer
Ledige pladser
Undervisningstilbud
Beregn pris

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Alternativ 10. klasse
 • Badminton
 • Basketball
 • Bibellinje
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Design
 • Drama
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • eSport
 • Flagfootball
 • Fodbold
 • Fotolinje
 • Fransk
 • Friluftsliv
 • Fysik
 • Geografi
 • Guitar
 • Håndarbejde
 • Håndbold
 • Idræt - lederuddannelse
 • Instrumentundervisning
 • Jagttegn
 • Kemi
 • Knallertkørekort
 • Kor
 • Kristendomskundskab
 • Lektiehjælp
 • Madlavning
 • Metalsløjd
 • Samfundsfag
 • Sammenspil - klassisk
 • Sammenspil - rytmisk
 • Sang
 • Sløjd
 • Smykker
 • Tilbud til elever m. særlige behov
 • Træsløjd
 • Traktorkørekort
 • Tysk
 • Video
 • Volleyball
Kontakt
Frøstruphave Efterskole

Frøstrupvej 140

6830 Nørre Nebel

Anders Østerby

Forstander

Hans Holm Hansen

Bestyrelsesformand